Οικονομική συμβουλευτική : Αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις – Nepa Commercial

Δείτε το Newsletter

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η οικονομική συμβουλευτική αποτελεί υπηρεσία αιχμής.
Η εξειδικευμένη οικονομική συμβουλευτική δημιουργεί υπεραξίες και οδηγεί στην επιτυχία που είναι το και ζητούμενο στις επιχειρήσεις.
Βασική προϋπόθεση;
Οι οικονομικοί «σύμβουλοι» να είναι έμπειροι, άρτια καταρτισμένοι σε όλα τα θέματα της οικονομίας, βαθιά γνώστες του φορολογικού πλαισίου και εντέλει αποτελεσματικοί.
Η αποστολή και ο ρόλος του οικονομικού συμβούλου είναι να βοηθήσει τη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, στην κατάρτιση και την υλοποίηση της οικονομικής και φοροτεχνικής αρχιτεκτονικής, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Γιατί όμως εξωτερικός οικονομικός σύμβουλος ;

Στο σύγχρονο επιχειρείν, τα θέματα που απασχολούν μια επιχείρηση είναι πολλά, παρουσιάζουν πολυπλοκότητα, είναι αρκετά χρονοβόρα και όλα αυτά, τη στιγμή που η επιχειρηματική κοινότητα καλείται σε μικρό διάστημα να προσαρμοστεί σε μια σειρά από δομικές αλλαγές, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το νέο εργασιακό περιβάλλον, η υιοθέτηση και εφαρμογή των κριτηρίων E.S.G. (environmental, social, governance), η σωστή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων κ.ά.

Εστιάζοντας στο financial και σε ζητήματα όπως:

• Οικονομική και Φοροτεχνική αρχιτεκτονική
• Οργάνωση και Διαδικασίες
• Ρευστότητα (cash flow) και Χρηματοροές
• Υιοθέτηση και Εφαρμογή E.S.G.
• Χρηματοδοτήσεις
• Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
• Επενδύσεις
• Στρατηγικός σχεδιασμός
• Διείσδυση σε νέες αγορές

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι oι απαιτούμενες λύσεις μπορεί να είναι πολυσύνθετες, να χρειάζονται “out of the box” σκέψη, αναλυτικό σχεδιασμό και οργάνωση.
Το επιχειρηματικό Success Story που είναι το ζητούμενο, προσδιορίζεται με μέτρα τόσο ποσοτικά (κερδοφορία και cash flow), όσο και ποιοτικά (εσωτερικές διαδικασίες, οργάνωση οικονομικής διεύθυνσης). Εκτός αυτών, η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις κριτηρίων ESG (environmental, social, governance) είναι όλο και πιο απαραίτητη για την πρόσβαση σε τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης, πρωτοβουλία «know your customer» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (E.A.T.) κ.α.)

Οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να προσαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρηματικές και πληροφοριακές ανάγκες του πελάτη, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προσφέροντας πρώτοι έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για όλα τα οικονομικά θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα.

Ρόλος και αποστολή της Nepa Economic Consulting είναι η ολιστική παροχή υπηρεσιών, μέσα από ένα πλέγμα εξειδικευμένων συνεργατών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Δρομούσης Αναστάσιος
Commercial Manager

 

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner