Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ 2017 Προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν. 4321/2015

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1115345 ΕΞ2017/31-07-2017
Σχετ.: ΑΤΚΕ 0008315/638/25.07.2017/Φ.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’.

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Γιατράκου, Φ. Μαντζούνη
Τηλέφωνο: 210 3635963, 3636872
Fax: 210 3635077
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2
Τ.Κ. 10562, Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην με αρ.πρ. 7512/21.7.2017 ερώτηση.

Σε απάντηση ίου με αρ.πρωτ. ΑΤΚΕ 0008315/1638/25.07.2017 υπηρεσιακού σημειώματος με το οποίο μας αποστείλατε την υπ’ αρ.7512/21.7.2017 ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για την πέραν της νόμιμης προθεσμίας καταβολή τους, ορίζονται ρητά στις εκάστοτε διατάξεις (όπως οι διατάξεις των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 – Α’32, όπως ισχύουν, κτλ). Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης του ν.4321/2015, προβλέπονται στο άρθρο 8 του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν, (σχετ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015, Αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1234/2015, ΠΟΛ.1273/30.12.2015, εγκύκλιοι ΠΟΛ.1117/10.6.2015 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015, όπως ισχύουν).

Επισημαίνεται, ότι εφόσον διαπιστωθεί μη καταβολή εκ παραδρομής ποσοστού δόσης ή του ποσού της επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εν γένει η μη καταβολή ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή, δεν επέρχεται απώλεια ρύθμισης (σχετ. εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ.1226/9.10.2015).

Σημειώνεται ότι στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), καθώς και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(Β’1237 – σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.

Με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ., κλπ) προκειμένου να του παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της υπόθεσής του εντός του θεσμικού πλαισίου που ορίζεται από τις ως άνω σχετικές διατάξεις.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ε. Χατζηπαναγιώτου

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner