763/Γ/2019 Επανεξέταση του υψηλού προστίμου για όσους ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση περιουσιακής κατάστασης

ΘΕΜΑ: Απάντηση ερώτησης

Απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται στο παραπάνω σχετικό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το παρόν νομικό πλαίσιο, το οποίο ορίζεται από το ν. 3213/2013 (άρθ. 6, παρ. 1). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4571/2018. η υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, επιτρέπεται ύστερα μόνο από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τις ημέρες καθυστέρησης που έπονται της ημερομηνίας της παραπάνω προθεσμίας. Συγκεκριμένα, εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται η υποβολή ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου εκατό (100) ευρώ για όλους τους υπόχρεους, πλην εκείνων που υποβάλλουν τέτοια δήλωση στην επιτροπή 3Α της Βουλής. Αντίστοιχα για την ίδια κατηγορία υπόχρεων μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών του προηγουμένου εδαφίου, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ για την ίδια κατηγορία υπόχρεων.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε, ότι βάσει των κείμενων διατάξεων (άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3213/2003) δύναται να τροποποιηθεί το ποσό των παραβόλων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφανειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δοθέντος του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, η Γ’ Μονάδα της Αρχής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των υπόχρεων προς Δήλωση προσώπων και τη διατήρηση της σύννομης και εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία κριθεί απαραίτητη. ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner