Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

Αλλάζει από τη Δευτέρα, 5.9.2016 ο τρόπος πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

■ Τι είναι η Τ.Π.Τ.Ε.
Πρόκειται για έναν τριανταψήφιο κωδικό που αποδίδεται άπαξ στους εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όπως αναφέραμε αλλάζει τον τρόπο καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν προς το Ίδρυμα οι υπόχρεοι εργοδότες. Η νέα αυτή διαδικασία είχε αναφερθεί αρχικά από τον 7/2015 (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015) και τελικά δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις και οι λοιπές οδηγίες μετά από έναν ολόκληρο χρόνο (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/433/ 10.6.2016 & Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/434/10.6.2016).

■ Ποιες εισφορές αφορά
Η Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα χρησιμοποιείται μόνο για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές αποδοχές – bonus – Υπερωρίες – Αναδρομικά – Επιδόματα Αδείας – Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του Δημοσίου, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.

■Τελικές επισημάνσεις
Από την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας, οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα πραγματοποιούνται μόνο με την χρήση του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού Τ.Π.Τ.Ε. χωρίς ειδική αναφορά μισθολογικής περιόδου, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ. του εργοδότη.

Συνοψίζοντας οι εισφορές θα καταβάλλονται πλέον ως εξής:
• Τρέχουσες εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (30ψηφίο) – Τ.Π.Τ.Ε.
• Βεβαιωμένες οφειλές ΚΕΑΟ (20ψηφίο) – Ταυτότητα Οφειλέτη

■ Νέοι εργοδότες:
Οι εργοδότες που θα απογραφούν μετά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω χρήσης του 30ψηφιου κωδικού για την πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών (ήτοι μετά τις 5.9.2016), θα ενημερώνονται κατά την διαδικασία απογραφής από το αρμόδιο Υποκατάστημα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ταυτόχρονα με την απόδοση του Αριθμού Μητρώου θα αποδίδεται και ο 30ψηφιος κωδικός πληρωμής (Τ.Π.Τ.Ε.).
Σημ. Τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ήδη αναρτήσει σχετικές ειδοποιήσεις στους χρήσεις των υπηρεσιών web banking για την επικείμενη αλλαγή.

■ Σε ποιες περιπτώσεις καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η δυνατότητα πληρωμής με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών (ΓΕΤΕ) από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρείται:

►Για τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ και αιτούνται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, για την άμεση ενημέρωση στην καρτέλα του εργοδότη των καταβολών.

►Για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου (πχ. Διαχείριση κτιρίων, Εργοδότη Οικοδ/κων Έργων κ.α), καθώς δεν ενημερώνονται μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι χρήστες του (σημ. το Ι.Κ.Α έχει διευκρινίσει ότι η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδοθεί σε όλους τους εργοδότες και αν επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθεί μέσω του Μητρώου Εργοδοτών, ώστε να κάνουν χρήση της Τ.Π.Τ.Ε.)

► Η καταβολή των εισφορών στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για Προαιρετική Ασφάλιση Αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και ειδικών κατηγοριών (εκτός Α.Π.Δ.).

http://taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner