Δεν παρατείνεται για όλους η υποβολή ΑΠΔ Ιαν. και Φεβ. 2017

Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα, που προκύπτουν από τις παρατάσεις που δόθηκαν όσον αφορά την υποβολή της ΑΠΔ μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Κατ΄αρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει παραταθεί η υποβολή της ΑΠΔ Ιανουαρίου 2017 και Δώρου Χριστουγέννων 2016 και βέβαια και η καταβολή των εισφορών, όπως επίσης και η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών) Ιανουαρίου 2017.

Η ΑΠΔ παρατείνεται μόνο για τους νέους εντασσόμενους στο ΕΦΚΑ, δηλαδή ασφαλισμένους με δελτία παροχής υπηρεσιών – μπλοκάκι τ. ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δικηγόρους με έμμισθη εντολή, δημόσιο, ΟΤΑ. Δεν παρατείνεται για τους υπόλοιπους. Έτσι:

• Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου για Εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετικές Εγκύκλιοι 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα) ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ 7/4/2017

• Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Φεβρουαρίου για Εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, (σχετικές Εγκύκλιοι 18/2017, 19/2017 και 17/2017 αντίστοιχα) ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ 13/4/2017

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Φεβρουαρίου για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Ε 40/879/2016) – ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ 13/4/2017

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Φεβρουαρίου για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Ε 40/879/2016) – ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ 13/4/2017

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

– είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).

– είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φόρα.

• Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για Εργοδότες που απασχολούν που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, παρατείνεται έως 28/4/2017. ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μηνός Ιανουαρίου ηλεκτρονικά (Ε40/907/2016) – ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΩΣ 28/4/2017

Πηγή : ΟΕΝΕΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner