Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4472/2017 (πολυνομοσχέδιο)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4472/2017 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρμογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει μεταβολές:
– Στις Ηλεκτρονικές πληρωμές
– Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή συντάξεων, ΣΣΕ, ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικές άδειες και ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές
– Αλλαγές στον Κ.Φ.Δ., στα πρόστιμα για πλαστά εικονικά και στους ελέγχους
– Αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και στον Πτωχευτικό Κώδικα
– Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, σε Φ.Π.Α. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Μπορείτε να δείτε το φεκ εδώ :

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner