Ερχονται άμεσα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών που θα υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις προβληματικών δανείων και η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα έρθουν άμεσα, με την μορφή διατάξεων προς ψήφιση στην Βουλή, σε ένα από τα 5-6 νομοσχέδια που ετοιμάζεται να καταθέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για δύο από τα πλέον σημαντικά θέματα, τα οποία θα διευκολύνουν την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων με στόχο την σταδιακή μείωσή τους. Και τα δύο αποτελούν ζητούμενο για τις τράπεζες, αλλά και πάγιο αίτημα των θεσμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr η προστασία από αστικές και ποινικές ευθύνες σε όσους βάλουν την υπογραφή τους στις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων φέρει τον τίτλο «Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων» και δεν εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού διότι θεσμικά εμπίπτει στις αρμοδιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ίδιο ισχύει και με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, οι οποίοι θα ενταχθούν με το άρθρο 959Α, υπό τον τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα» στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Προστασία της υπογραφής
Η παροχή ασυλίας αποτελεί πάγιο αίτημα των διοικήσεων των τραπεζών και μάλιστα έπρεπε να είχε νομοθετηθεί, με βάση το χρονοδιάγραμμα των μνημονιακών δεσμεύσεων, τον Φεβρουάριο του 2016. Η καθυστέρηση έχει οδηγήσει τα τραπεζικά στελέχη «να κατεβάσουν τα μολύβια» με συνέπεια να μην γίνεται καμία αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.

Για τους δημόσιους λειτουργούς, το άρθρο προβλέπει ότι «δεν υπέχουν ποινική ή αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον (νόμο ΟCW), εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τις προβλεπόμενες στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν». Στον αντίποδα ποινική δίωξη ασκείται μόνο κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και με τεκμηριωμένα στοιχεία.

Αντίστοιχη, μέριμνα προστασίας της υπογραφής από ποινικές και αστικές ευθύνες προβλέπεται και για τα στελέχη των τραπεζών. Η ασυλία αφορά όχι μόνο τις αναδιαρθρώσεις δανείων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά και τις ρυθμίσεις που κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες. Κι εδώ ποινική δίωξη ασκείται μόνο κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Τράπεζας της Ελλάδος. «Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων», αναφέρεται στο άρθρο.

e-πλειστηριασμοί
Σύμφωνα με το σχέδιο για τους νέους πλειστηριασμούς, το οποίο είχε δημοσιεύσει το Εuro2day.gr και αποτελείται από 15 παραγράφους ο τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού θα είναι η έδρα του συμβολαιογράφου.

Η διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης για τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα ανατίθεται με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης ή ο πληρεξούσιος του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό σύμφωνα με τους όρους αυτού και υποβάλλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 και το τυχόν πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ μέχρι ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.) της προηγούμενης του πλειστηριασμού ημέρας στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Κάθε πλειοδότης διορίζει αντίκλητο που να κατοικεί στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης είτε με δήλωσή του προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, στο γραφείο του, είτε με ηλεκτρονικά μέσα, μέχρι ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.) της προηγούμενης του πλειστηριασμού ημέρας, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner