Ε. Τσακαλώτος: «Είχαμε ένα πολύ ελπιδοφόρο αποτέλεσμα στο Eurogroup»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: [email protected]

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Eurogroup για την Ελλάδα. Είχαμε ένα πολύ ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, ότι η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SLA) προχωρά. Προχωρά ως προς τον προϋπολογισμό για το 2017, θέμα το οποίο έχει κλείσει. Σχετικά με το 2018, το κενό κλείνει. Υπάρχουν τρία ή τέσσερα θέματα που είναι ακόμη ανοικτά και πρέπει να συζητηθούν, αλλά όλοι επιβεβαίωσαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Το άλλο πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα είναι ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα [για το χρέος] θα ξεκινήσουν από τώρα.

Θα θυμόσαστε ότι η συμφωνία του Μαΐου προβλέπει ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Αυτό συνέβη τώρα.

Πρόκειται για πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα από ό,τι αναμέναμε ή ελπίζαμε το Μάιο – πρόκειται συνεπώς για μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Ο [επικεφαλής του ΕΜΣ] Klaus Regling εκτιμά μείωση κατά 20% του λόγου του χρέους ως προς το ΑΕΠ μέχρι το 2060. Πρόκειται για πολύ θετική εξέλιξη, η οποία θα αρχίσει άμεσα να βοηθά την ελληνική οικονομία.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν. Το πλαίσιο αυτής της συζήτησης είναι ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη.

Έχουμε ένα δεύτερο τρίμηνο θετικής ανάπτυξης, αναμένουμε ένα τρίτο τρίμηνο θετικής ανάπτυξης και συνεπώς, εκτιμούμε ότι ενδέχεται να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για το σύνολο του έτους. Το πλαίσιο είναι επίσης ότι το τελευταίο ενάμισι έτος, η ελληνική οικονομία έχει πραγματοποιήσει τεράστιες μεταρρυθμίσεις.
Είναι αποδεκτό από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ότι ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται είναι πολύ εντυπωσιακός και ότι είναι πλέον η ώρα για τις μεταρρυθμίσεις αυτές να αποφέρουν καρπούς. Πράγματι, πολλοί εκτιμούν ότι ήδη αποφέρουν καρπούς.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ, να μη θέσουν σε κίνδυνο την πρόοδο αυτή εξαιτίας μιας αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι πλευρές θα λάβουν υπόψη, κατά στις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, την ανάγκη όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι συνομιλίες να διεξαχθούν εντός των δεσμεύσεων του μνημονίου κατανόησης (MoU), εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και ότι σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να εγερθούν απαιτήσεις έναντι της Ελλάδας που δεν λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα».
«We had an intriguing and interesting Eurogroup meeting on Greece. We had a result which is very promising, that the staff level agreement (SLA) is progressing. It is progressing on the fiscal budget for 2017, which is closed. Οn 2018, the gap is closing. There are three or four issues that are still open and need to be discussed, but everybody confirmed that progress had been made.
The other very good result for Greece is that the short-term measures will begin from now. You remember that the agreement in May was that the short-term measures would begin with the closing of the first review. That has happened now. They are much more ambitious measures than we expected in May or hoped for, so that is very promising. Klaus Regling estimates about a 20% debt to GDP reduction by 2060, which is very good and therefore, this will start helping the Greek economy all at once.
The discussions on the SLA will continue. The context of that discussion is that Greece is returning to growth. We have a second quarter of positive growth, we expect a third quarter of positive growth, so we think that overall in the year we may have a positive result. The context is also that over the last one and a half year, the Greek economy has done enormous amounts of reforms. This has been accepted by most European countries that the list of reforms carried out is very impressive and now it is time for these reforms to bear fruit. Indeed, many people think they are already bearing fruit.
Given that, it is very important for all sides, including the IMF, not to jeopardize this progress with increased uncertainty and we are confident that all sides will take into account in the discussions of the coming days and weeks the need for all the reforms and discussions to be within the MoU commitment, within the European framework and in every instance, that they should be no demands on Greece that do not take into account the current political and social situation in Greece».

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner