Κατατέθηκε η τροπολογία για την αναστολή κατάργησης του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αναστέλλεται, για το έτος 2017, η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (κατά 30%) ως προς τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται μείωση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, για το έτος 2017, από την αναστολή της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ ως προς τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου (πλην της Ρόδου και της Καρπάθου), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 50 εκατ. ευρώ.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροποποίηση άρθρου 21 Κώδικα ΦΠΑ για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στα νησιά

(1) Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) τροποποιείται προκειμένου να εναρμονίζεται με την ήδη προβλεφθείσα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της Υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, κατάργηση των μειωμένων συντελεστών από 1/1/2017 και στα υπόλοιπα νησιά. Συνεπώς εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας που πλήττονται από την προσφυγική κρίση και ειδικότερα τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 31-12-2017.
(2) Η παράγραφος 6Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται καθώς μετά την τροποποίηση της παραγράφου 4 δεν έχει λόγο ύπαρξης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), τροποποιείται ως εξής:
«4. Μέχρι 31.12.2017 για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου πλην της Ρόδου και της Καρπάθου, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.»

2. Η παρ. 6Α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 καταργείται.

3. Οι διατάξεις των παρ. (1) και (2) ισχύουν από 1.1.2017.
Αθήνα, 15/12/2016

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner