Μέχρι 31 Ιανουαρίου η ετήσια Κατάσταση Παραληπτών υγραερίου από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων

Με την εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ 1000554 ΕΞ 2017/29.12.2016 δίνονται οδηγίες αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών υγραερίου από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων.

Με την ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ καθορίζονται οι όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παράδοση και παραλαβή καθώς και την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και διατίθεται αποκλειστικά μέσω πρατηρίων. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 τέθηκαν σε ισχύ νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου (ετήσιο ισοζύγιο και ετήσια Κατάσταση Παραληπτών) προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος αναφορικά με τις τελωνισθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων.

Αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας κατάστασης παραληπτών:

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίου. Ειδικότερα μεταξύ άλλων στην παράγραφο 4 προβλέπεται υποχρέωση των εταιρειών εμπορίας υγραερίου να συντάσσουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel) ετήσια κατάσταση παραληπτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της Απόφασης, με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων και όχι μόνο του υγραερίου κίνησης, την οποία υποβάλλουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή όπου τέθηκαν σε ανάλωση υγραέρια (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ εισαγωγής). Η εν λόγω ετήσια Κατάσταση Παραληπτών πρέπει να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου από τη λήξη του έτους κατά το οποίο έγιναν οι παραδόσεις υγραερίων ήτοι ημερομηνία πρώτης εφαρμογής είναι μέχρι 31η Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α της ανωτέρω Απόφασης ΓΓΔΕ, οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν όλες τις παραδόσεις υγραερίων βάσει των παραστατικών διακίνησης: αριθμός Δελτίου Αποστολής ή Τιμολόγιου- Δελτίου Αποστολής, ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, ΑΦΜ και διεύθυνση παραλήπτη, τύπος υγραερίου, ποσότητα σε: χιλιόγραμμα, λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο Κελσίου, επίσης το ειδικό βάρος και τέλος τον αριθμό MRN της ΔΕΦΚ ή του ΕΔΕ βάσει του οποίου τέθηκε σε ανάλωση η συγκεκριμένη ποσότητα υγραερίου που αναγράφεται σε κάθε παραστατικό υγραερίων. Βάσει της ετήσιας Κατάστασης Παραληπτών το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε διασταυρωτικούς ελέγχους σε παραλήπτες όλων των χρήσεων των υγραερίων.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τις εμφιαλωμένες ποσότητες υγραερίου, οι οποίες προορίζονται για θέρμανση ή βιομηχανική – εμπορική χρήση, δεν συμπληρώνονται οι στήλες του Υποδείγματος Α της ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23.6.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ, που αφορούν τα λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο C, δεδομένου ότι δεν απαιτείται στα σχετικά παραστατικά πωλήσεων, η αναγραφή των ποσοτήτων υγραερίου σε λίτρα.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner