Με εισφορές 26,95% οι αποδείξεις δαπάνης

Κλείνει στο τέλος του χρόνου και το τελευταίο «παράθυρο» ανασφάλιστης εργασίας, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε χθες, στη Βουλή, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ύψους 26,95% και για τους τίτλους κτήσης, όπως έχουν μετονομαστεί οι αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Από την ψήφιση της σχετικής διάταξης και μετά, όσοι αμείβονται με τίτλους κτήσης θα πληρώνουν εισφορά 26,95% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και υγεία (ΕΟΠΥΥ).

Η εισφορά θα υπολογίζεται στο καθαρό ποσό του παραστατικού και αφού πρώτα αφαιρεθεί ο φόρος. Η παρακράτηση θα γίνεται στην πηγή, δηλαδή από τον εργοδότη, που είναι και ο εκδότης του παραστατικού. Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει την ευθύνη της απόδοσης του ποσού στον ΕΦΚΑ. Στην πράξη, και αφού διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τίτλοι κτήσης υποκατέστησαν την αμοιβή εργασίας με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το υπουργείο Εργασίας έρχεται να κλείσει το «παράθυρο» που άνοιξε η υπέρογκη αύξηση των εισφορών σε όσους αμείβονταν με δελτία παροχής υπηρεσιών.

Οι εισφορές 26,95% θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (π.χ. χαρτόσημο). Επίσης, δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί κατώτατου πλαφόν εισφοράς, η οποία για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι 158 ευρώ. Η ποσοστιαία εισφορά αποδίδεται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Επίσης, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται και αμείβονται ευκαιριακά. Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως διανυθείς στον πρώην ΟΑΕΕ (αν προκύπτει παράλληλη απασχόληση, ισχύουν οι διατάξεις ΕΦΚΑ, δηλαδή κάθε πηγή εισοδήματος εισφοροδοτείται αναλόγως) και υπολογίζεται ως εξής:

α) Στις περιπτώσεις που προκύπτει από τη σύμβαση καθορισμένος αριθμός ημέρας/ημερών απασχόλησης και μέχρι 1 πλήρη μήνα – η ημέρα/οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

β) Στις λοιπές περιπτώσεις – το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού διά του κατώτατου βασικού μισθού (καθαρή αξία / 586 ευρώ).

Η τροπολογία παραπέμπει σε υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες, δηλαδή για τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών, τον χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, τη μεταχείριση των συνταξιούχων που κόβουν τίτλους κτήσης, αλλά και των ανέργων. Δεν προβλέπεται μεταβατική ούτε όμως και αναδρομική περίοδος.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner