Νέα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για νομικά και φυσικά πρόσωπα

Με νέα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου θα «στοχοποιούνται» στο εξής οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, ενώ θα προκρίνονται άμεσα υποθέσεις κατόπιν σχετικών αιτημάτων των εισαγγελικών αρχών και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε κάθε περίπτωση, με βάση τη χθεσινή απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίζονται οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν από τις ΥΕΔΔΕ, άμεσα θα πρέπει να ελεγχθούν 9.000 υποθέσεις που αφορούν τη διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
Από το σύνολο εξάλλου των εκκρεμών υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης και μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε αυτές ετήσιας στοχοθεσίας, βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017.

Δείτε την απόφαση εδώ 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner