Οικονομική Συμβουλευτική – N|E|P|A Commercial

Γιατί η οικονομική συμβουλευτική είναι αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Στο σύγχρονο επιχειρείν, η οικονομική συμβουλευτική αναγνωρίζεται ως υπηρεσία αιχμής, δημιουργώντας υπεραξίες στις επιχειρήσεις, με βασική προϋπόθεση οι «σύμβουλοι» να είναι σωστά καταρτισμένοι, έμπειροι και κυρίως αποτελεσματικοί.

Ο οικονομικός σύμβουλος θα πρέπει να λειτουργεί ως «αφανής μέτοχος», βοηθώντας τη διοίκηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής και φοροτεχνικής αρχιτεκτονικής, έχοντας ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

Γιατί, όμως, μια επιχείρηση να επιλέξει εξωτερικό σύμβουλο και να μη συνεχίσουν να τα έχουν όλα υπ’ ευθύνη τους οι Managers της;

Τα θέματα που απασχολούν μια σύγχρονη επιχείρηση είναι αρκετά και πολύπλοκα, ιδιαίτερα δε, όταν οι αλλαγές σε οικονομικό και φορολογικό πεδίο είναι συνεχείς και μεγάλες, όπως αυτές που βιώνουμε σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Εστιάζοντας στο finance και σε ζητήματα, όπως:

  • Οικονομική και Φοροτεχνική αρχιτεκτονική
  • Οργάνωση και Διαδικασίες των in-house λογ/ρίων
  • Ρευστότητα (cash flow) και Χρηματοροές
  • Χρηματοδοτήσεις
  • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
  • Επενδύσεις
  • Στρατηγικός σχεδιασμός
  • Διείσδυση σε νέες αγορές,

οι λύσεις μπορεί να είναι πολυσύνθετες, να χρειάζονται “out of the box” σκέψη, σχεδιασμό και οργάνωση.
Η επιχειρηματική επιτυχία, που είναι το ζητούμενο, προσδιορίζεται με μέτρα τόσο ποσοτικά (όπως η κερδοφορία και το cash flow ), όσο και ποιοτικά (όπως οι εσωτερικές διαδικασίες και η οργάνωση ενός “in-house” λογιστηρίου ή μιας οικονομικής διεύθυνσης).

Ρόλος και αποστολή της Νepa Εconomic Consulting είναι η συνολική παροχή οικονομικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσα από ένα πλέγμα εξειδικευμένων συνεργατών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες μας σκοπό έχουν να προσαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρηματικές και πληροφοριακές ανάγκες του πελάτη στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προσφέροντας πρώτοι έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, για όλα τα οικονομικά θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Δρομούσης Αναστάσιος

Commercial Manager,
Nepa economic consulting

[email protected]
210-2585584 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner