Περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

Περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών –Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων καθώς και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) με την οποία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΔΙΑΣ.

Για τους ήδη απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων που θα συμπεριληφθούν στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νέες κατηγορίες ) θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΙΑΣ με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ) που τους είχε αποδοθεί ( τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και η οποία παραμένει η ίδια.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner