Τι προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο για εργασιακά και ασφαλιστικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο εργαζόμενος όταν παραμένει απλήρωτος, θα μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εργοδότη του, θεωρώντας ότι έχει υποστεί μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασής του.

Εκτός από το δικαίωμα να διεκδικήσει τους μισθούς και την αποζημίωσή του, θα εισπράττει και το επίδομα ανεργίας.

Παράλληλα, θα γίνονται δίκες – εξπρές για μισθολογικές αξιώσεις, και εργατικές διαφορές, προκειμένου να δικαιώνονται το συντομότερο δυνατόν οι εργαζόμενοι.

Αναλυτικότερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπει:

Δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων με χαμηλότερο αντίτιμο ειδικά για τους αγρότες.

Ειδικότερα το αντίτιμο που θα πληρώνουν εφεξής οι αγρότες για την εξαγορά του χρόνου ασφάλισης ανέρχεται στο 20% (εισφορά κύριας σύνταξης) του 70% του κατώτατου μισθού (70%Χ568=410 ευρώ).

Ενώ για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους η ελάχιστη βάση υπολογισμού της εξαγοράς είναι τα 586 ευρώ, ειδικά για τους αγρότες η εξαγορά πλασματικών ετών ανέρχεται σε 82 ευρώ/μήνα (410Χ20%).

Από τις υπόλοιπες διατάξεις που ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου ξεχωρίζουν οι παρακάτω που αφορούν το ασφαλιστικό και τα εργασιακά:

1) Ασφαλιστικές διατάξεις

Α) Οι μηχανικοί και οι δικηγόροι υποχρεώνονταν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία τους από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ και τους δικηγορικούς συλλόγους ανεξάρτητα εάν είχαν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία. Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, η υποχρέωση ασφάλισης θα συνδέεται πλέον με την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι με την εγγραφή στα επιμελητήρια. Υπόχρεοι καταβολής εισφορών είναι όσοι διατηρούν βιβλία επαγγελματικής δραστηριότητας και για όσο αυτή διαρκεί.

Β) Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που πάσχουν από ψυχικές νόσους, η ανάληψη εργασίας δεν επιφέρει μειώσεις στο ποσό της σύνταξης ή άλλων επιδομάτων όταν η εργασία τους ενδείκνυται για λόγους θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

2) Εργασιακές διατάξεις

Α) Ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες θα επιβάλλεται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο (point-system) στον εργοδότη, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προσωρινή (με διαβαθμίσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος από 3 έως 5 ημέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα) ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Επίσης, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε αποφάσεις επιβολής προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Β) Προϋπόθεση για πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις γίνεται προϋπόθεση για τη δυνατότητα πρόσβασής τους στο δημόσιο χρήμα, βελτιώνοντας ουσιωδώς την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις που τηρούν και δεν παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία έχουν αυτό το προνόμιο.

Από την πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα αποκλείονται οι επιχειρήσεις που σε χρονικό διάστημα δύο ετών έχουν υποπέσει σε δύο ή τρεις (κατά περίπτωση) παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που προωθούνται κωδικοποιούνται ως εξής:

– Πλασματικά έτη για αγρότες: η εξαγορά τους θα έχει ως βάση το 70% του σημερινού κατώτατου μισθού.

– Επικουρικές συντάξεις: Ο συντελεστής για τον τρόπο υπολογισμού τους θα είναι ενιαίος (0,45) και θα αφορά περιπτώσεις συντάξεις για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1.1.15 και μετά.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αποκτούν δικαίωμα να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές για να πετύχουν ανάλογα αυξημένη σύνταξη.

– Επιστροφή εισφορών: Προβλέπεται άτοκη επιστροφή τους όταν οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλλει υψηλότερες από τις προβλεπόμενες. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούνται θα υποχρεώνονται όμως σε συμψηφισμό σε σχέση με τα εισοδήματα του έτους αναφοράς.

– Καταργείται η παραγραφή στο δικαίωμα σύνταξης εάν παρέλθει η τριετία από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Έτσι και οι δημόσιοι υπάλληλοι αν προκύψει η ανάγκη, αποκτούν δικαίωμα στο να διεκδικούν αναδρομικά ποσά συντάξεων.

– Καταργείται η αναστολή συντάξεων για όσους φυλακίζονται. Εφεξής οι συντάξεις στους φυλακισμένους θα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά, μόνο που θα αποδίδονται στις οικογένειές τους. Μοναδική εξαίρεση όσοι φυλακισμένοι έχουν τελέσει αδίκημα σε βάρος του Δημοσίου (πχ υπεξαίρεση χρημάτων). Σε αυτή την περίπτωση, η σύνταξη θα αναστέλλεται για όσο διάστημα είναι στη φυλακή.

– Αναζήτηση συντάξιμων αποδοχών πενταετίας: Ως βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης θα υπάρχει η καλύτερη πενταετία από το 2002 έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, όπως ισχύει σήμερα. Όμως για ανέργους, η πενταετία θα μπορεί να συμπληρώνεται και πριν από το 2002. Μετά το 2021 η πενταετία θα μετατραπεί σε δεκαετία.

– Αιρετοί: Θα παρέχεται εφεξής η δυνατότητα για τον υπολογισμό της σύνταξής τους, η δυνατότητα να αθροίζουν το εισόδημά τους και από άλλες πηγές.

– Μηχανικοί, δικηγόροι: Θα καταβάλλουν εισφορές μόνο όταν θα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και έτσι αποδεσμεύεται η ασφάλιση από την ιδιότητά τους.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner