Τι συνεπάγεται η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών

Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς θα αποτελέσει την εβδομάδα που μας έρχεται το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το νομοσχέδιο που δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας, ανοίγει τον δρόμο για τη ρύθμιση των χρεών τόσο προς το Δημόσιο όσο και τις τράπεζες με «κούρεμα» της οφειλής, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η εξωδικαστική διαδικασία στοχεύει στην αποπληρωμή των πιστωτών με βάση τη δυνατότητα που έχει μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας και «κούρεμα» του υπολοίπου της οφειλής στο τέλος της περιόδου που θα συμφωνηθεί και εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει τη νέα σύμβαση. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα αποτελέσουν:

Το ύψος των οφειλών που θα ενταχθούν στη διαδικασία. Πρόταση του υπουργείου είναι να ενταχθούν χρέη άνω των 20.000 ευρώ, ενώ οι θεσμοί αντιπροτείνουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
Ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Με βάση την πρόταση του υπουργείου, στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν όσες οφειλές προς τις τράπεζες ήταν κατά την 31η Δεκεμβρίου σε 3μηνη καθυστέρηση ή ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου, ενώ σε ό,τι αφορά το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) προτείνεται να ενταχθούν οι βεβαιωμένες οφειλές έως τα τέλη του 2016. Αντίθετα, οι θεσμοί προτείνουν προγενέστερο όριο, δηλαδή τα τέλη Σεπτεμβρίου τόσο για τις οφειλές προς το Δημόσιο όσο και για τις οφειλές προς τις τράπεζες.
Το κατά πόσον θα ενταχθούν στη ρύθμιση οι παρακρατούμενοι φόροι (ΦΠΑ και ΦΜΥ) όπως επίσης ο αριθμός των δόσεων που θα συμφωνηθεί για το Δημόσιο και
Η ευθύνη των εγγυητών, για τους οποίους το υπουργείο προτείνει να ισχύσει το «κούρεμα» που θα συμφωνηθεί με τους πιστωτές, ενώ οι θεσμοί ζητούν την εξαίρεσή τους.
Από τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού τίθενται εκτός όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή εκτός από τα φυσικά πρόσωπα και μια μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών και συγκεκριμένα όσοι δεν έχουν εμπορική ιδιότητα και μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του νόμου 3869. Μεταξύ των επαγγελματιών που εξαιρούνται είναι γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες, ελεγκτές, λογιστές αλλά και όσοι ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα, όπως συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνοθέτες, διακοσμητές ή ανήκουν σε συναφείς επαγγελματικές ομάδες.

Για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει να κριθεί βιώσιμη, δηλαδή εφόσον τηρεί απλογραφικό σύστημα να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ή εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα να έχει τουλάχιστον σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση.

Πηγή : e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner