Τον Δεκέμβριο η ρύθμιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο νέο γύρο επαφών μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των Θεσμών, θα τεθεί επί τάπητος το θέμα αντιμετώπισης των χρεών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πηγές του υπουργείου Οικονομίας εκφράζουν την εκτίμησή πως τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση κατά τα πρότυπα αυτής που δόθηκε για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 20.000 – 50.000 ευρώ.

Δηλαδή να μπορούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης σχεδίου βιωσιμότητας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα δύο μέρη συμφωνήσουν, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους και αυτή η κατηγορία οφειλετών, θα μπορεί να ενταχθεί στη fast track διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Αναφορικά με την αυτοματοποιημένη διαδικασία για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 20.0000 – 50.0000 ευρώ, για την οποία οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και η ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Δεκέμβριο.

Ποιοι όμως μπορούν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών τους και ποια τα κριτήρια; Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας οφειλέτης παρά το γεγονός ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 20.000-50.000 ευρώ δεν μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτή με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί; Σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να κάνει χρήση της κανονικής διαδικασίας του Εξωδικαστικού μηχανισμού και να υποβάλλει σχέδιο βιωσιμότητας.

Ποια τα κριτήρια για ένταξη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία

1. Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί βιώσιμος και να ενταχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) θετικό EBITDA κατά την προηγούμενη χρήση της αίτησης ή θετικό EBITDA σε δύο οικονομικές χρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών πριν την κατάθεση της αίτησης και β) Ο λόγος μεταξύ του χρέους που αφαιρείται από τα ποσά προς διαγραφή και του EBITDA του προηγούμενου έτους ή ο μέσος όρος των δύο θετικών ετών να μην υπερβαίνει το 8.

2. Η διαγραφή επιτοκίων, προσαυξήσεων, προστίμων κ.λπ. κινείται στο μοντέλο όσων προβλέπονται στον ν. 4469/2017. Δηλαδή για τον υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται προηγουμένως: το σύνολο των μη λογιστικοποιημένων τόκων υπερημερίας των πιστωτών και ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 50 ευρώ ανά πιστωτή.

4. Οι μηνιαίες δόσεις σε θεσμικούς πιστωτές (τράπεζες, Δημόσιο και Ταμεία) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 και στους άλλους πιστωτές τις 24. Στην περίπτωση των εργαζομένων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 6.

5. Το επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες συν Euribor.

6. Για χρέη μικρότερη από 3.000 ευρώ / πιστωτή προς Δημόσιο και Ταμεία οι μηνιαίες δόσεις θα είναι 36.

7. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου και των Ταμείων θα δεσμεύονται υπέρ των προτάσεων που ακολουθούν την ανωτέρω μέθοδο.

Πηγή : capital

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner