Υπεύθυνες Δηλώσεις Βεβαίωσης Κυκλοφορίας

Έπειτα από τα νέα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του Covid-19, σάς ενημερώνουμε για τα κάτωθεν, όσον αφορά στους εργαζόμενους νυχτερινών ωραρίων.

Από το Σάββατο 24/10/2020 δίνεται η δυνατότητα στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ υποβολής του εντύπου «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 

  1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η δήλωση αφορά στους εργαζομένους επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από και προς την εργασία τους μεταξύ 00:30 και μέχρι 05:00 και είναι υποχρεωμένοι να την επιδεικνύουν σε πιθανό έλεγχο.
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε «Πολύ υψηλό-Επίπεδο 4» και «Υψηλό-Επίπεδο 3».
 
Η βεβαίωση εκδίδεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ύστερα από σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, αφού προηγουμένως θα υπάρχει διασταύρωση της «πραγματικής εργασιακής σχέσης». Η βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας θα χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο το αργότερο πριν την μετακίνησή του, ενώ θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινείται από και προς το χώρο εργασίας του, βάσει του ωραρίου εργασίας του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, έχοντας ισχύ δεκατεσσάρων ημερών. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώνεται και η περιφερειακή ενότητα μετακίνησης.
 

  1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να συμπληρώνουν οι ίδιοι στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την υπεύθυνη δήλωση βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, με χρήση κωδικών taxisnet, πριν τη μετακίνησή τους και θα μπορούν να την επιδεικνύουν σε τυχόν ελέγχους.


Βρείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα.


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.


Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner