Υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έως 31.1.2017 από φορολογούμενους που έχουν υποβάλλει δηλώσεις υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 έως τις 17.1.2017

Επισημαίνουμε ότι βάσει της ΠΟΛ.1009/2017 οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως εάν ελέγχονται ή όχι, που έχουν υποβάλλει δηλώσεις που εντάσσονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016 μέχρι τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1006/2017 (σ.σ. ΦΕΚ Β’ 43/17-01-2017), υποβάλλουν υποχρεωτικά, για κάθε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016, την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης, επί της οποίας αναγράφεται περαιτέρω, ότι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 60 του ν. 4446/2016 και ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016.

Η Υπεύθυνη Δήλωση και τυχόν άλλα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ΠΟΛ 1006/2017 δηλαδή, έως 31.01.2017 (θεωρώντας ότι η προθεσμία αναφέρεται στην ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ.1006/2017).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner