Φόρος Άτυπης Δωρεάς σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό

Επισυνάπτουμε ακολούθως για ενημέρωσή σας την Απόφαση ΔΕΔ 1359/2021 για το πώς αντιμετωπίζει η φορολογική αρχή τη χρηματική δωρεά σε δικαιούχους κοινού τραπεζικού λογαριασμού, όταν αφορά σε πρόσωπα με ιδιαίτερο δεσμό (συγγενικό ή συζυγικό).

Κατά την απόφαση αυτή, εάν τα χρήματα αυτά «αξιοποιηθούν», δηλ. χρησιμοποιηθούν για την αγορά ακινήτου του ενός εκ των δικαιούχων του κοινού λογαριασμού, πρέπει να υπαχθούν στη φορολογία κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1, 34 παρ. 3 και 35 παρ 1 του Ν. 2961/2001, αφού με τη χρησιμοποίηση των χρημάτων λαμβάνει χώρα νέα αυτοτελής πράξη (άτυπη δωρεά), η οποία μάλιστα είναι αυταπόδεικτη από την κατάθεση που προηγήθηκε (και έγινε πρόδηλη αιτία τη δωρεά).
Ειδικά για τις παροχές χρηματικών ποσών διευκρινίζεται ότι το βάρος της απόδειξης της χωρίς αντάλλαγμα παροχής, για την οποία δεν καταρτίστηκε έγγραφο, το φέρει η φορολογική αρχή.
Επειδή, όμως, η απόδειξη αυτή είναι πολύ δύσκολη, από την δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό, ότι είναι δυνατή η συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς, αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Τα πρόσωπα (αυτός που δίνει και αυτός που παίρνει), να συνδέονται μεταξύ τους με ιδιαίτερο συγκεκριμένο συγγενικό δεσμό.
  • Ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος αιτιολογημένα να αποκλείσει κάθε άλλη πηγή προέλευσης χρημάτων κατά το οποίο υπολογίζεται ότι αυξήθηκε η περιουσία του προσώπου που θεωρείται δωρεοδόχος ή και μόνο να αποκλείσει αιτιολογημένα τις πηγές των χρημάτων που επικαλούνται οι φορολογούμενοι.
  • Ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος αιτιολογημένα να διαπιστώσει ότι η οικονομική κατάσταση του προσώπου που θεωρείται δωρητής του επέτρεπε να κάνει δωρεά που υποστηρίζει ότι έγινε.

Αν συντρέχουν οι τρείς αυτές προϋποθέσεις, ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος νόμιμα καταλογίζει φόρο δωρεάς, έστω και αν δεν έχει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματοποίησή της (σχετ. ΣΤΕ 2856/1974, 954/1982, 4026/1983).
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ.2 του Ν. 2961/2001, υπόχρεοι σε δήλωση σε δωρεές και γονικές παροχές για τις οποίες δεν καταρτίστηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο δωρεοδόχος, ή το τέκνο ή οι κληρονόμοι του.

Επισυνάπτεται εδώ η απόφαση ολόκληρη.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner