«Όχι» στη φορολόγηση επισφαλών απαιτήσεων

Απόφαση του ΣτΕ για την αναδρομική επιβολή φόρου

«Όχι» είπε οριστικά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αναδρομική φορολόγηση των επισφαλών (ανείσπρακτων) απαιτήσεων επιχειρήσεων έναντι τρίτων.
Η σχετική απόφαση της Ολομέλειας, που είναι θετική για τις επιχειρήσεις που καλούνταν να πληρώσουν φόρο για ανείσπρακτα τιμολόγια που είχαν εκδοθεί σε προηγούμενο χρόνο, συμπλέει απολύτως με προηγούμενες αποφάσεις του Β’ Τμήματος του ΣτΕ που είχαν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, κρίνοντας αντισυνταγματική τη σχετική φορολόγηση.
Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια από την αυξημένη, επταμελή, σύνθεση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριμένα, το Β’ Τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου είχε κρίνει ότι είναι αντίθετο στο άρθρο 78 του Συντάγματος το άρθρο 9 του νόμου 3296/2004 που προβλέπει την αναδρομική φορολόγηση των επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών κ.λπ. έναντι τρίτων.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις σχετικές αποφάσεις της (691-692/2019), έκανε δεκτό το σχετικό «διά ταύτα», σύμφωνα με το οποίο η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 4 του ν. 3296/2004 (φορολόγηση λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις») αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος που εξειδικεύει την αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Ειδικότερα, επισφαλής θεωρείται μια απαίτηση η οποία αφορά πιστωτικό τιμολόγιο με συμφωνία καταβολής στο μέλλον. Η εταιρεία που εκδίδει το τιμολόγιο αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο ότι μπορεί και να μην εισπράξει ποτέ το τιμολόγιο, καθώς η εταιρεία που τα παρέλαβε αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Εάν το τιμολόγιο εξοφληθεί μέσα στις επόμενες οικονομικές χρήσεις, τότε το ποσό του τιμολογίου υπόκειται κανονικά σε φόρο.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί (γιατί π.χ. η επιχείρηση που είχε παραλάβει το εμπόρευμα έκλεισε), τότε η ΔΟΥ φορολογεί το ποσό του τιμολογίου αναδρομικά, αυτοτελώς, με συντελεστή 25%.
Αυτό όμως -όπως προαναφέρθηκε- κρίθηκε αντισυνταγματικό από την Ολομέλεια του ΣτΕ. Το ΣτΕ ασχολήθηκε με το θέμα με αφορμή προσφυγή που είχαν καταθέσει ανώνυμες εταιρείες κατά του υπουργείου Οικονομικών, για επισφαλείς απαιτήσεις τους.
Μάλιστα, μία από αυτές κλήθηκε να πληρώσει φόρο 169.601 ευρώ καθώς υπήρξε επισφαλής απαίτηση, ύψους 678.409 ευρώ, και φορολογήθηκε αυτοτελώς.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner