Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ – Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ, που στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία.

Άνοιξε ήδη η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.g/mls για την κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης, ενώ η προθεσμία υποβολής τους λήγει στις 29 Απριλίου και ώρα 15.00, οπότε και κλείνει η διαδικτυακή πλατφόρμα.
Το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ είναι συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3.500.000€ αφορούν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), διανεμημένα ως εξής :

 • Δήμου Βόλου «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», με Δημόσια Δαπάνη 1.500.000 €,
 • Δήμου Καρδίτσας «Καρδίτσα, πόλη να ζεις», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 €, και
 • Δήμου Τρικκαίων «Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 €.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δεν εντάχθηκαν στο «ΑΝΑΣΑ Ι», ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη έκθεση επαλήθευσης – πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, έχουν μείωση κύκλου εργασιών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.
Ειδικότερα, το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 • Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020, και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.
 • Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:
  • μείωση τζίρου από 20% έως 40% 2.000 ευρώ
  • μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% 3.500 ευρώ
  • μείωση τζίρου άνω του 60% έως 80% 5.000 ευρώ και
  • μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%) 7.000 ευρώ.

«Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δεν υπερβαίνει το 100% των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020.
Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό 2.000€», όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος, τους επιλέξιμους ΚΑΔ, καθώς επίσης και τα παραρτήματα που περιέχονται.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
Αφίσα ESPA Banner