80 φορολογικοί έλεγχοι την ημέρα

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει διασύνδεση του Taxisnet με Κτηματολόγιο, ΕΡΓΑΝΗ, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ

Στο φουλ βάζει τις «μηχανές» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, με στόχο τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού.
Κάθε ημέρα ο ελεγκτικός μηχανισμός θα πραγματοποιεί περίπου 80 ελέγχους στην αγορά, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 θα πρέπει να διενεργηθούν 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ.

Από το σύνολο μάλιστα των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση-εντολή (ΔΕΛ/Β 1190548ΕΞ/2018) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, το 2019 έχει προγραμματιστεί να διενεργηθούν περισσότεροι από 200.0000 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).
Είναι αξιοσημείωτο ότι και φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διασταύρωση στοιχείων για όλες τις επαγγελματικές ομάδες που βρίσκονται στο «στόχαστρο» των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει η σχεδιαζόμενη διασύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο, την ΕΡΓΑΝΗ, τις τράπεζες, το ΓΕΜΗ και τον ΕΦΚΑ. Στόχος της εν λόγω κίνησης είναι η άντληση στοιχείων για την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση των φορολογουμένων.
Σε κάθε περίπτωση ψηλά στην «ατζέντα» των στοιχείων που θα μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ είναι και οι τραπεζικές καταθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να εντοπίζονται διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων, ενώ οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και ποινικές διώξεις.

Στο στόχαστρο
Με βάση το πρόγραμμα δράσης πάντως της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους σχεδιάζεται όπως πραγματοποιηθούν και οι εξής έλεγχοι:
• Τουλάχιστον σε 3.000 υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων.
• Περίπου 1.000 έλεγχοι σε ακίνητα που ενοικιάζονται μέσω των πλατφορμών του διαμοιρασμού (π.χ. Airbnb) με βάση στοιχεία που αντλούνται από διαδικτυακές πλατφόρμες.
• Πάνω από 8.000 έλεγχοι στη διακίνηση αγαθών.
• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων.
• Επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, όπως σε Βουλγαρία και Κύπρο.

• Επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις και τιμολόγια από ταμειακές μηχανές ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν είναι δηλωμένοι στην εφορία και οι συναλλαγές δεν καταγράφονται πουθενά.

Οι στόχοι
Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει η ΑΑΔΕ οι έλεγχοι θα στραφούν προς τις εξής κατευθύνσεις:

Αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.
Οι έλεγχοι, που θα διενεργηθούν από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, θα γίνουν με τις λεγόμενες έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος, όπως με τη σύγκριση του αθροίσματος των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι μέσω του τραπεζικού συστήματος και μετρητών και της καθαρής αύξησης των τραπεζικών τους υπολοίπων με το εισόδημα που δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Όταν διαπιστώνεται διαφορά, τότε αυτό θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, θα «χρεώνεται» ως εισόδημα στους φορολογούμενους και θα τους επιβάλλεται ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί, πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Λογιστικές διαφορές επιχειρήσεων.
Οι έλεγχοι, που θα διενεργηθούν από το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων, θα διενεργούνται μέσω της διακρίβωσης αν οι επαγγελματικές δαπάνες που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις έγιναν προς «το συμφέρον της επιχειρήσεις». Με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα επαναπροσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων και θα βεβαιώνεται ο αντίστοιχος πρόσθετος φόρος εισοδήματος.

• Καταπολέμηση της απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ.
Οι έλεγχοι θα γίνονται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού που εντοπίζει τις περιπτώσεις κυκλικών συναλλαγών που στοχεύουν στην κλοπή ΦΠΑ.

Μερικοί και πλήρεις έλεγχοι.
Οι εν λόγω έλεγχοι, που θα πραγματοποιούνται από τις εφορίες, θα «στοχεύουν» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων θα γίνει επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που δήλωσαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να εντοπισθούν δαπάνες που δεν έγιναν στο πλαίσιο της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Πηγή: Ναυτεμπορική
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner