Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 1.1.24 Βιομηχανία & Λιανεμπόριο

Δείτε το Newsletter

Σήμερα 29.12.2023 δημοσιεύθηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ που αφορά στους Κλάδους Εργασίας, οι οποίοι από 01.01.2024 θα περάσουν υποχρεωτικά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Τονίζουμε πως προβλέπεται περίοδος μη εφαρμογής κυρώσεων, ώστε σταδιακά να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο ορίζεται ως περίοδος χάριτος. 

Αναλυτικότερα:
Για τους υπόχρεους οι διοικητικές κυρώσεις/πρόστιμα ξεκινούν και επιβάλλονται ως κάτωθι :

  1. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας από 1η Απριλίου 2024.
  2. Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου από 2α Μαΐου 2024.
  3. Για αμφότερους τους ανωτέρω κλάδους με αριθμό εργαζομένων που δεν υπερβαίνει τους 10 από την 13η Μαΐου 2024.

ΚΑΔ (κύρια δραστηριότητα) εφαρμογής συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας

ΚΑΔ Περιγραφή Κλάδος
10 Βιομηχανία Τροφίμων Βιομηχανία
11 Ποτοποιία Βιομηχανία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Βιομηχανία
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Βιομηχανία
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Βιομηχανία
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Βιομηχανία
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Βιομηχανία
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Βιομηχανία
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Βιομηχανία
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Βιομηχανία
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων Βιομηχανία
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Βιομηχανία
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων Βιομηχανία
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Βιομηχανία
26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Βιομηχανία
27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Βιομηχανία
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. Βιομηχανία
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Βιομηχανία
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Βιομηχανία
31 Κατασκευή επίπλων Βιομηχανία
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες Βιομηχανία
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού Βιομηχανία
47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό Εμπόριο

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner