«Αναβίωση» της ρύθμισης 120 δόσεων προς ΕΦΚΑ

Προθεσμία έως την Πέμπτη έχουν οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις να επανενταχθούν σε αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τη δόση του Νοεμβρίου. Για την επανένταξη δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια ή υποβολή αίτησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. 54/2020) του ΕΦΚΑ, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/26-11-2020), οι οφειλέτες -πληγέντες εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι- των οποίων παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεών τους κατά τρεις (3) μήνες και απώλεσαν τη ρύθμισή τους το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020, έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση ήταν η καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία έπρεπε να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2020 που είχε καθοριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την καταβολή της δόσης του Νοεμβρίου 2020 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για την επανένταξη στη ρύθμιση δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη. Επίσης, με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης.

Ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους πληγέντες εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στις σχετικές Υ.Α., θα πραγματοποιηθούν κεντρικά.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner