Αναστολές συμβάσεων Φεβρουαρίου. Ποιοι ΚΑΔ προστίθενται

Με την με Αριθμ. οικ. 9498/321/2-3-2021 ΚΥΑ τροποποιείται η υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 345) και μετά το Παράρτημα A΄ προστίθενται Παραρτήματα Α.Ι. και Α.ΙΙ και ισχύουν για το διάστημα από 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά τα παραρτήματα με τον πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας που αναστέλλεται η λειτουργία τους σε όλη την επικράτεια, καθώς και τον πίνακα ΚΑΔ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής σε περιοχές που υπάγονται σε επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης πολύ αυξημένου κινδύνου στην Online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner