Αυστηρή προθεσμία και πρόστιμα για την υποχρεωτική τηλεργασία

Περιθώριο 24 ωρών στις επιχειρήσεις της Αττικής για υποβολή λίστας στην «Εργάνη»

Νέα δέσμη έκτακτων μέτρων, ειδικά για την Αττική, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού στους χώρους εργασίας της πρωτεύουσας καταθέτει σήμερα με τη μορφή του κατεπείγοντος στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας. Από τις διατάξεις ξεχωρίζει η υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, που εκτελούν κατά κανόνα δουλειά γραφείου και μπορούν να τεθούν σε τηλεργασία. Στην ίδια δέσμη ανήκει η διάταξη για το κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης στον ιδιωτικό τομέα, σε 4 κύματα και εντός 2ώρου.

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν εκ των προτέρων τους μισθωτούς τους που θα μπουν υποχρεωτικά σε τηλεργασία, έως τις 4 Οκτωβρίου. Το νέο έκτακτο μέτρο μπαίνει σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Δεδομένου ότι η ρύθμιση μπαίνει σήμερα στη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος και με στόχο να ψηφιστεί ακόμη και σήμερα, η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ αναμένεται αν όχι σήμερα, αύριο Τρίτη. Οι εργοδότες όλων των επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής θα έχουν περιθώριο ένα 24ωρο από τη δημοσίευση της ρύθμισης σε ΦΕΚ για να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας τους μισθωτούς που θα θέσουν υποχρεωτικά σε τηλεργασία έως τις 4 Οκτωβρίου.

Για παράδειγμα, αν η ρύθμιση δημοσιευτεί αύριο Τρίτη, οι εργοδότες θα έχουν περιθώριο έως και την Τετάρτη να προδηλώσουν το 40% των εργαζομένων τους σε υποχρεωτική τηλεργασία. Η προαναγγελία των εργαζομένων που θα μπουν υποχρεωτικά σε τηλεργασία θα γίνει με το Έντυπο Ειδικού Σκοπού 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασία».

Η υποχρέωση αφορά όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, μεγέθους και λειτουργίας.

Σε ποια βάση υπολογίζεται το 40% των εργαζομένων

Το ποσοστιαίο όριο 40% της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε μια επιχείρηση υπολογίζεται επί των μισθωτών των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από απόσταση. Δηλαδή το όριο εφαρμόζεται ανά επιχείρηση και αφορά το σύνολο των υπαλλήλων που εκτελούν δουλειά γραφείου και μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Για παράδειγμα, σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπαλλήλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και όχι επί των 100 μισθωτών. Η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους.

Η ρύθμιση προβλέπει και πρόστιμο για όσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της προαναγγελίας, το οποίο ανέρχεται στα 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υποχρεωτική τηλεργασία του 40% των εργαζομένων, που μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής ισχύει κατ’ αρχήν από τη δημοσίευση της ρύθμισης σε ΦΕΚ και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής κρίσης, μπορεί με ΚΥΑ:

– να παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η χρονική ισχύς του μέτρου ή

– να επεκτείνεται γεωγραφικά το μέτρο σε άλλες Περιφέρειες της χώρας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή

– να αυξηθεί ή να μειωθεί το ποσοστό της υποχρεωτικής τηλεργασίας που ορίστηκε στο 40%.

Χωρίς μεταβολή σύμβαση και μισθός

Τη διαβεβαίωση ότι δεν μεταβάλλονται ούτε η σύμβαση εργασίας ούτε ο μισθός για όσους εργαστούν με τηλεργασία έδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος τόνισε ότι στο μεγάλο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται τον Οκτώβριο θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την εξ αποστάσεως εργασία.

Όπως έχει αποκαλύψει η «Ν», σύμφωνα µε το νέο πλαίσιο, η τηλεργασία θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται επίσης το μηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον εξοπλισμό, το οποίο αν δεν καταβάλλει ο εργοδότης βρίσκεται αντιµέτωπος ακόµη και µε ποινικές κυρώσεις, όπως επίσης και µε την ακύρωση της συµφωνίας περί τηλεργασίας.

Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να τηρεί το ωράριο εργασίας, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται εγγράφως. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται και τυχόν συμφωνία µε τον εργαζόμενο για τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιµότητας και τις προθεσμίες ανταπόκρισης, ενώ απαγορεύεται ρητά η χρήση κάµερας για τον έλεγχο του εργαζοµένου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νοµοθεσία περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου σκοπού. Ο εργοδότης οφείλει επίσης να γνωστοποιεί εγγράφως στον εργαζόµενο οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το Διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.

Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη υπουργική απόφαση παρατάθηκε έως το τέλος του έτους (31η Δεκεμβρίου) η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς καθεστώς τηλεργασίας στους μισθωτούς του.

Προσέλευση σε βάρδιες

Σε τέσσερα κύματα θα προσέρχονται στην εργασία και θα αποχωρούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από σήμερα Δευτέρα και έως τις 4 Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας το ωράριο εργασίας των μισθωτών προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

Για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αναστέλλεται η υποχρέωση των εργοδοτών της Αττικής να καταχωρούν στο σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Συνεχίζει, ωστόσο, να υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση η προσαρμογή του ωραρίου δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων. Στο Δημόσιο, άλλωστε, θα εφαρμοστεί αντίστοιχο μοντέλο με τρία κύματα προσέλευσης, στις 7:00 π.μ., στις 8:00 π.μ. και στις 9:00 π.μ.

Ορισμός ευπαθών

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Υγείας, για τον προσδιορισμό των ευπαθών ομάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Με πρόσφατη ΠΝΠ προβλέφθηκε πως οι ευπαθείς ομάδες τίθενται σε τηλεργασία με αίτημά τους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε εργασία back office χωρίς επαφή με κοινό ή σε αναστολή έως 30/9.

Η ΚΥΑ διαχωρίζει τους ευπαθείς σε υψηλού κινδύνου και ενδιάμεσου κινδύνου. Τα άτομα υψηλού κινδύνου είναι μεταμοσχευμένοι, διαγνωσμένοι με νεοπλασίες, με αιματολογικές κακοήθειες, με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα, άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών, έγκυες, άτομα με HIV λοίμωξη, άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Τα άτομα ενδιάμεσου κινδύνου είναι ηλικιωμένοι άνω των 65, άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, με χρόνια πνευμονοπάθεια, με βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις, με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιρροπούμενη κίρρωση), με υψηλό δείκτη μάζας σώματος, με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή. Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner