Δεύτερη ευκαιρία για δηλώσεις Covid

Νέα προθεσμία από 4/9 έως 23/9 για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40%

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου αλλά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν στο TAXISnet δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων (δηλώσεις Covid) και ως εκ τούτου δεν κατάφεραν να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου ίση με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών μισθωμάτων, αποκτούν το δικαίωμα να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές από τις 4 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, ώστε να καταστούν κι αυτοί δικαιούχοι της συγκεκριμένης έκπτωσης φόρου.

Επιπλέον, πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να λάβουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 αλλά λόγω λαθών στις αρχικά υποβληθείσες δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων (δηλώσεις Covid) δεν κατοχύρωσαν τα συνολικά ποσά εκπτώσεων φόρου που τους αναλογούν, μπορούν πλέον να υποβάλουν από τις 4 έως τις 23 Σεπτεμβρίου τροποποιητικές δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων για τους μήνες αυτούς, ώστε να διασφαλίσουν τις εκπτώσεις φόρου που πραγματικά δικαιούνται.

Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται με την υπ’ αριθμόν Α1192//21-8-2020 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, με την απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ δίδεται το δικαίωμα υποβολής, από την 4η έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020:

α) αρχικών δηλώσεων απώλειας μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, σε όσους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και

β) τροποποιητικών δηλώσεων απώλειας μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο σε όσους έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις αυτές και επιθυμούν να τις διορθώσουν.

Η παραπάνω δυνατότητα ισχύει και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν από την υποβολή των δηλώσεων απώλειας μισθωμάτων (δηλώσεων Covid).

Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών δηλώσεων Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικά, με την υπ’ αριθμόν Α.1192/21-8-2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία φέρει τον τίτλο «Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική “Δήλωση Covid” για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο», προβλέπονται τα εξής:

1. Αρχικές «Δηλώσεις Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α. 1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

4. Ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους μήνες που αφορά.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση απώλειας μισθωμάτων (Δήλωση Covid) υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η Α.Α.Δ.Ε. στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/ polites/akinita/misthotiria-akiniton.

Στη δήλωση απώλειας μισθωμάτων (Δήλωση Covid), τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώσει, κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

α) Χρήση μίσθιου, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

* Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους

* Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

* Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

* Επαγγελματική στέγη

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν από τη μείωση.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner