Διόρθωση σφάλματος στην Α.1025/2021: Και τα περίπτερα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση μισθωμάτων

Με το ΦΕΚ 655/22-02-2021 γίνεται διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Α. 1025/9.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 538), στη σελίδα 5228 στο Παράρτημα του Πίνακα Β’, μετά τον κωδικό 46.90 προστίθεται ο κωδικός 47.19.10.02 – Εκμετάλλευση περιπτέρου.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner