Η συνέντευξη του κου Πατήρη Κωνσταντίνου στη Ναυτεμπορική την Παρασκευή 20/12.

Oι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο νούμερα και αριθμοί, προσδιορίζονται και από μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Κάπως έτσι ο κ.Κωνσταντίνος Πατήρης, διευθύνων σύμβουλος της N|E|P|A Economic Consulting, μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών στο ενδιαφέρον για το κοινωνικό τους αποτύπωμα.

Κωνσταντίνος Πατήρης, διευθύνων σύμβουλος της N|E|P|A Economic Consulting

Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δεν μόνο αριθμοί αλλά ζωντανοί οργανισμοί που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία και αυτό θα πρέπει να το αποτυπώνουν με δράσεις απέναντι στο περιβάλλον, τις εργασιακές συνθήκες και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Εξηγεί ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει να κάνει με την ηθική υποχρέωση των εταιρειών ενσωματωμένη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο για διαρκή δέσμευση της επιχείρησης και συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής εργαζομένων και συνεργατών, που περιλαμβάνει δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον, και γενικότερα για τη διαχείριση δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο. Το κλειδί για τη δημιουργία εταιρικής αξίας σε μακροπρόθεσμη βάση είναι η εφαρμογή ενός κοινωνικά αποδεκτού πλαισίου πολιτικών και διαδικασιών σε όλο το περιβάλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σημειώνει ο κ. Πατήρης.

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο CEO της N|E|P|A τονίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση, καθώς μεγάλη μερίδα της αγοράς δεν έχει αντιληφθεί τις αναδυόμενες προκλήσεις που αφορούν τις νέες υποχρεώσεις που έχουν θεσπιστεί, για δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων από εταιρείες με ανθρώπινο δυναμικό άνω των 20 εργαζομένων, στα πλαίσια σύνταξης ισολογισμών που επιβάλλει η εθνική νομοθεσία Ν.4308/2014. Ήδη το ΓΕΜΗ απορρίπτει ισολογισμούς που δεν κάνουν καμία αναφορά σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών.

Η έννοια της ΕΚΕ είναι μια δυναμική έννοια και αποτελεί την ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον, επισημαίνει ο κ. Πατήρης, εξηγώντας ότι οι μμε πρέπει να αναπτύσσουν δράσεις επί της ουσίας, και όχι μόνο για το reporting, που θα ολοκληρώνουν το αποτύπωμα της εταιρείας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με τον κ. Πατήρη, πολλές εταιρείες έχουν ένα master plan το οποίο πρέπει να ανατροφοδοτείται με δράσεις ΕΚΕ μέσα στον ορίζοντα των επόμενων χρόνων. Έτσι θα γίνει η διασύνδεση της εταιρείας με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εστιάζοντας ειδικότερα στον νόμο 4646/2019 που πρόσφατα δημοσιεύθηκε, σημειώνει ότι όλες οι δαπάνες για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση πραγματοποιεί λογιστικά κέρδη. Βεβαίως αναμένεται εγκύκλιος απόφαση της ΑΑΔΕ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μιλώντας για τη δραστηριότητα της N|E|P|A σημειώνει ότι με δύο υποκαταστήματα στην Ελλάδα και παρουσία στη Μ. Βρετανία παρέχει ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες, λογιστική και φορολογική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, τραπεζική συμβουλευτική και διαχείριση θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας. Με πελατολόγιο σε ένα ευρύ φάσμα του επιχειρείν η N|E|P|A Economic Consulting μεταφέρει τεχνογνωσία από την εστίαση, την εκπαίδευση μέχρι τη ναυτιλία και τη βιομηχανία. Διαθέτει επιτελείο 35 στελεχών, διαχειρίζεται ενεργητικό 214 εκατ. ευρώ και προσφέρει outsourcing υπηρεσίες μισθοδοσίας για 1.500 εργαζόμενους.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει ο κ. Πατήρης, έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις και από τις αρχές του 2018 αποτελεί επίσημο μέλος της Prime Global, μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις Ανεξάρτητων Λογιστικών Εταιρειών στον κόσμο, ενώ είναι μέλος του Institute of Financial Accountants (IFA), το οποίο είναι ο αρχαιότερος κλαδικός σύνδεσμος λογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί, επίσης, διακεκριμένο μέλος του Business Network International (BNI) Greece, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και άλλων επιχειρηματικών δικτύων, ενώ όραμα και στόχος του κ. Πατήρη είναι να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αναδύονται για τις επιχειρήσεις με ευέλικτες λύσεις που οδηγούν στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητά τους σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner