Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Με την ΚΥΑ με Αρ. 63446/2-6-2021:

– κοινοποιούνται οι ορισμοί που σχετίζονται με τον Εθνικό Μορφότυπο ηλ. τιμολογίου δημ. συμβάσεων (άρθρο 1)

– καθορίζεται ο Εθνικός Μορφότυπος ηλ. τιμολογίου (άρθρο 2)

– εξειδικεύοπνται τα πεδία του Εθνικού Μορφότυπου ηλ. τιμολογίου (άρθρο 3)

– ορίζεται ότι το αργότερο μέχρι 30/9/2021 οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων (άρθρο 4)

– Παύει να ισχύει η οικ. 60970ΕΞ 2020/17-6-2020 (άρθρο 5)

Δείτε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner