Μείωσαν τα ενοίκια, αλλά τελικά δεν πήραν έκπτωση φόρου

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για περισσότερους από 79.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Περισσότεροι από 79.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων έμειναν χωρίς τις υπεσχημένες από το υπουργείο Οικονομικών εκπτώσεις φόρου για τα ενοίκια που αναγκάστηκαν να μειώσουν προς όφελος των επιχειρηματιών ή μισθωτών ενοικιαστών τους. Πρόκειται για ιδιοκτήτες οι οποίοι υπέβαλαν κανονικά στο TAXISnet δηλώσεις εισοδηματικών απωλειών λόγω αναγκαστικής μείωσης των συμφωνηθέντων ενοικίων επαγγελματικής στέγης ή κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης (δηλώσεις Covid), για έναν ή περισσότερους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Αυγούστου 2020, όμως από τις διασταυρώσεις στις οποίες προέβη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαπιστώθηκε ότι, τελικά, δεν ήταν δικαιούχοι.

Έτσι δεν κατέστη δυνατό να κατοχυρώσουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου, η οποία ισούται με το 20% του 60% των κανονικών ποσών των μηνιαίων ενοικίων (των αρχικώς συμφωνηθέντων με τους μισθωτές). Ως εκ τούτου, δεν έγινε σ’ αυτούς κανένας συμψηφισμός έκπτωσης φόρου ίσης με το 20% του 60% των συμφωνηθέντων ενοικίων με οφειλές τους προς την Φορολογική Διοίκηση.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020 είχαν υποβληθεί, για την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου του τρέχοντος έτους, 338.528 δηλώσεις Covid για αναγκαστικές μειώσεις ενοικίων κατά 40%. Οι δηλώσεις αυτές υπεβλήθησαν από 514.806 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων και αφορούσαν 353.867 ενοικιαστές (μισθωτές) και 393.114 ακίνητα. Από τις 338.528 υποβληθείσες δηλώσεις Covid:

1) Οι 239.542, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,76% του συνόλου, έγιναν δεκτές και οι ιδιοκτήτες που τις υπέβαλαν κατοχύρωσαν τις προβλεπόμενες εκπτώσεις φόρου.

2) Οι 19.680, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,81% επί του συνόλου, είχαν συμπληρωθεί και υποβληθεί με λάθη ή παραλείψεις, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες που τις υπέβαλαν να ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΑΔΕ για να τις διορθώσουν και να τις επανυποβάλουν.

3) Οι 79.306, που αντιστοιχούν στο 23,43% του συνόλου, δεν έγιναν δεκτές (απορρίφθηκαν), διότι διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες που τις υπέβαλαν δεν δικαιούνταν εκπτώσεις φόρου! Σε μεγάλο αριθμό από τις περιπτώσεις αυτές, οι δηλώσεις απορρίφθηκαν για περισσότερους από έναν λόγους.

Ειδικότερα:

* 45.788 δηλώσεις απορρίφθηκαν διότι διαπιστώθηκε ότι οι ενοικιαστές δεν ήταν επιχειρηματίες πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού.

* 28.981 δηλώσεις απορρίφθηκαν επειδή διαπιστώθηκε ότι οι ενοικιαστές ήταν μεν μισθωτοί εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά δεν είχαν τεθεί οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή!

* Εντοπίστηκαν 21.074 περιπτώσεις δηλώσεων οι οποίες απορρίφθηκαν για τον επιπρόσθετο λόγο ότι τα ποσοστά μείωσης των ενοικίων ήταν χαμηλότερα του 40% που προέβλεπε ο νόμος.

* Σε άλλες 4.791 περιπτώσεις οι δηλώσεις δεν έγιναν αποδεκτές κι επειδή οι ενοικιαστές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, ενώ οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

* Σε 6.710 περιπτώσεις οι δηλώσεις απορρίφθηκαν και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι είχε δηλωθεί λύση της μίσθωσης.

* Σε 1.233 περιπτώσεις οι δηλώσεις δεν έγιναν αποδεκτές κι επειδή οι ιδιοκτήτες ήταν νομικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν δικαιούνται εκπτώσεις φόρου.

* Σε 553 ακόμη περιπτώσεις, ο επιπρόσθετος λόγος απόρριψης της δήλωσης ήταν η μη συμπλήρωση του ΑΦΜ του ενοικιαστή.

* Σε 524 περιπτώσεις οι δηλώσεις απορρίφθηκαν διότι οι ενοικιαστές ήταν νομικά πρόσωπα που ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις Covid έχουν πραγματοποιηθεί 263.379 συμψηφισμοί σε 227.887 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό των εκπτώσεων φόρου που κέρδισαν οι δικαιούχοι αυτοί ήταν 42,8 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner