Νέοι κανόνες αποφυγής διπλής φορολογίας

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με νέα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων διπλής φορολόγησης για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή αποδέχθηκε την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για Οικονομικές και Χρηματοδοτικές, Φορολογικές και Τελωνειακές Υποθέσεις, ο κ.Pierre Moscovici, ανακοίνωσε:

“Η σημερινή συμφωνία επεκτείνει τα οφέλη της επίλυσης διαφορών σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες και θα εξασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα πιο εύλογο χρονικό πλαίσιο για να διευθετηθούν τα διασυνοριακά φορολογικά τους προβλήματα. Με την συμφωνία ενός υποχρεωτικού και δεσμευτικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών, τα κράτη μέλη έλαβαν υπόψην τις πλήρως αιτιολογημένες προσκλήσεις των επιχειρήσεων και των ιδιωτών για να έχουν φορολογική βεβαιότητα στην ΕΕ. ”

Οι προτάσεις της Επιτροπής που έγιναν μόλις πριν από επτά μήνες θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να μειώσουν τη διπλή φορολογία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Η διπλή φορολογία συμβαίνει όταν το ίδιο εισόδημα φορολογείται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, δημιουργώντας αβεβαιότητα και προβλήματα ταμειακής ροής για τους φορολογούμενους. Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών είναι απαραίτητος για τη δίκαιη φορολογία: οι ιδιώτες και οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο του φόρου τους, αλλά δεν θα πρέπει να το καταβάλλουν δύο φορές. Η επιβολή συγκρίσιμων φόρων από δύο (ή περισσότερες) φορολογικές δικαιοδοσίες όσον αφορά το ίδιο φορολογητέο εισόδημα ή κεφάλαιο έχει παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω αρνητικών επιπτώσεων στις διασυνοριακές επενδύσεις και οδηγεί σε οικονομικές στρεβλώσεις και αναποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε απαραίτητο να υπάρχει ένας μηχανισμός για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας.

Η οδηγία προβλέπει την κατάργηση της διπλής φορολογίας με συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της γνώμης ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου. Η οδηγία επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις- εταιρείες, δηλαδή τους κύριους ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται από τις καταστάσεις διπλής φορολογίας.

Βασίζεται στην υπάρχουσα Σύμβαση Διαιτησίας Μεταβίβασης Τιμολόγησης (Union Arbitration Convention Transfer Pricing) και στην Σύμβαση Διαιτησίας (Arbitration Convention), (η οποία προβλέπει ήδη υποχρεωτική δέσμευση μηχανισμού διαιτησίας) αλλά διευρύνει το πεδίο εφαρμογής σε τομείς που δεν καλύπτονται επί του παρόντος και προσθέτει στοχοθετημένα χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση των κύριων ελλείψεων που εντοπίστηκαν, όπως η ενίσχυση της εκτελεστικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτού του μηχανισμού.

Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι μόνο για τη φορολογία των εταιρειών, υπάρχουν σήμερα περίπου 900 διπλές φορολογικές διαφορές στην ΕΕ, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι όταν το εισόδημα φορολογείται διπλά, οι φορολογούμενοι θα έχουν μια σαφή, γρήγορη και οριστική διαδικασία επίλυσης του θέματος, είτε με τη συμφωνία των ενδιαφερόμενων κρατών μελών είτε με απόφαση συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι πολίτες και οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μια ακόμη απλουστευμένη διαδικασία.

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν επίσημα και θα εφαρμοστούν στις διαφορές διπλής φορολογίας από την 1η Ιουλίου 2019.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner