Οι πληττόμενοι κλάδοι του Οκτωβρίου

Επεκτείνονται οι αναστολές συμβάσεων για 72 ΚΑΔ+1 δραστηριότητα – Εξαιρούνται οι νεοπροσληφθέντες

Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο για 72 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έναν κλάδο το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ, μόνο όμως για εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί έως και τη 15η Σεπτεμβρίου.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ προσδιορίζει τη διαδικασία και το πλαίσιο για τις αναστολές συμβάσεων τον Οκτώβριο.

Η λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ για τον Οκτώβριο, που έχουν πρόσβαση στο μέτρο των αναστολών, παραμένει η ίδια με την αντίστοιχη λίστα του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει επιχειρήσεις τουρισμού (ξενοδοχεία, καταλύματα), επισιτισμού, αθλητισμού, πολιτισμού, μεταφορών και άλλες που ανήκουν σε πληττόμενους ΚΑΔ, όπως κατασκευή γούνινων ειδών κ.ά.

Η επέκταση του μέτρου των αναστολών για τον Νοέμβριο, αλλά και για τον Δεκέμβριο έχει ήδη προαναγγελθεί από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με αποτέλεσμα το μέτρο να φτάσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2020. Δεν αποκλείεται, βέβαια, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας τα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, όπως οι αναστολές και ο μηχανισμός «Συν-Εργασία» να μπουν και στο 2021.

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για τις αναστολές του Οκτωβρίου θα υποβληθούν συγκεντρωτικά από τις αρχές Νοεμβρίου και πιθανότατα θα τρέξουν, ως είθισται, σχεδόν όλο τον μήνα. Όλες οι επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο μέτρο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο διατηρούν την πρόσβαση και για τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά προβλέπεται πως οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Σεπτέμβριο και παραμένουν στο ίδιο καθεστώς και τον Οκτώβριο τελούν σε αναστολή σύμβασης μέχρι την ημερομηνία της άρσης αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή.

Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Δυνατότητες επιχειρήσεων

Οι αναστολές ισχύουν φυσικά και στις επιχειρήσεις που είναι ανοικτές, αλλά πληττόμενες. Αναλυτικά, όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ μπορούν:

* να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και

* να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

Οι αναστολές εφαρμόζονται για τον Οκτώβριο κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου, ενώ αφορούν μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και τη 15η Σεπτεμβρίου 2020. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Όπως ρητά διευκρινίζεται, οι συμβάσεις εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη 15η Σεπτεμβρίου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή έως 31/10.

Για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/10 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με απολύσεις και κάθε απόλυση είναι άκυρη.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, η προστασία φτάνει έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Επίσης, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του 30ημέρου της προστασίας.

Μετά την αναστολή οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής και να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργαζομένων έως 31/10. Μπορούν επίσης να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής ή να κάνουν χρήση του μηχανισμού «Συν-Εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή ή είχαν τεθεί σε αναστολή.

Λίστα πληττόμενων

Συγκεκριμένα, η λίστα των 72 ΚΑΔ και ενός κλάδου που πλήττονται τον Οκτώβριο, δίνοντας στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους, έχει ως εξής:

01.49.19.02: Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3: Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20: Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11: Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16: Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27: Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40: Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58: Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06: Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27: Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων κεφαλής)

47.71.71.34: Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα

47.78.89.04: Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.99: Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31: Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13: Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11: Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12: Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13: Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14: Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

70.22: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

74.20: Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30: Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11: Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21: Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29: Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03: Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01: Τέχνες του θεάματος

90.02: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03: Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02: Δραστηριότητες μουσείων

91.03: Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13: Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01: Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16: Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

* Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

Δικαιούχοι επιδόματος

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ για 30 ημέρες. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Η διαδικασία παραμένει ίδια, με υπεύθυνη δήλωση των εργοδοτών στην «Εργάνη» και υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr. Οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν δήλωση είτε για πρώτη αναστολή, είτε για εκ νέου δήλωση εργαζομένων που μπαίνουν εκ νέου σε αναστολή, είτε για παράταση αναστολής, είτε για ανάκληση αναστολής. Οι εργαζόμενοι για τους οποίους παρατείνεται η αναστολή δεν απαιτείται να επανυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner