Ο «χάρτης» των μειώσεων φόρων το 2021

4+1 αλλαγές στη φορολογία μισθωτών, συνταξιούχων, ατομικών επιχειρήσεων, αγροτών και εισοδηματιών

Πέντε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων φέρνει το 2021. Οι αλλαγές αυτές θα προκαλέσουν σημαντικές μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις των περισσότερων φορολογουμένων.

Η φορολογική κλίμακα με την οποία οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα υπολογίσουν το 2021 τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες -κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν την ερχόμενη άνοιξη- θα είναι ευνοϊκότερη σε σύγκριση με τη φετινή, καθώς θα έχει φορολογικούς συντελεστές μειωμένους.

Επιπλέον, το 2021 δεν θα ισχύσει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές/αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων, από κινητές αξίες κι αποταμιεύσεις τα οποία απέκτησαν το 2020 τα φυσικά πρόσωπα. Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με φορολογητέα ποσά μηνιαίων αποδοχών άνω των 857 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μικτά (ακαθάριστα) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, θα δουν το επόμενο έτος τις μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις τους να μειώνονται λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπεται να ισχύσει γι’ αυτούς επί των αποδοχών του 2021. Ειδικά οι μισθωτοί εργαζόμενοι οι οποίοι έλαβαν το 2020 πέραν των χρηματικών αποδοχών και παροχές σε είδος, οι οποίες θεωρούνται φορολογητέες αποδοχές, θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους επί των παροχών αυτών να μειώνονται αισθητά.

Αναλυτικά, το 2021 θα ισχύσουν οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων:

1. Αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού του φόρου για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες. Στην κλίμακα εκκαθάρισης του φόρου για τα εισοδήματα αυτά επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Μείωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.

β) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 29% στο 28%.

γ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, από το 37% στο 36%.

δ) Μείωση του φορολογικού συντελεστή που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ, από το 45% στο 44%.

2. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Η έκπτωση φόρου μειώνεται ως εξής:

* από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

* από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

* από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

* από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα

* από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

* από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα

* από 2.100 σε 1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα

* από 2.100 σε 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα.

3. Περιορισμός της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου των 777-1.340 ευρώ κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ, για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες, χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με 1 έως 4 εξαρτώμενα τέκνα.

4. Προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2020 που δεν προέρχονται από μισθούς και συντάξεις και για τους μισθούς που θα καταβάλλονται το 2021 στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει κάθε χρόνο, από το 2011 και μετά, κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ετήσιο συνολικό ατομικό -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ από όλες τις πηγές. Επιβάλλεται κλιμακωτά, με συντελεστές 2,2%-10%, στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ. Συνεπώς, η μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα, τα οποία αποκτήθηκαν το 2020 από επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων, από εκμετάλλευση κινητών αξιών και αποταμιεύσεις, καθώς και στους μισθούς που θα αποκτήσουν το 2021 οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα αφορά μόνο όσους φορολογούμενους έχουν συνολικά ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Ειδικά, όσον αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα η μη επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα ωφελήσει μόνο όσους εξ αυτών θα λάβουν το 2021 αποδοχές οι οποίες μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και πριν από τη φορολόγησή τους υπερβαίνουν τα 857 ευρώ τον μήνα ή τα 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους η προσωρινή απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα έχει τη μορφή της μη επιβολής μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς αλληλεγγύης επί των μισθών που θα εισπράττουν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή, για τους φορολογούμενους αυτούς η μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους.

5. Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις παροχές σε είδος που λαμβάνουν χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα:

α) Αυξάνεται από 14.000 ευρώ σε 17.000 ευρώ το όριο της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΠΤΦ) μέχρι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη ως φορολογητέα παροχή σε είδος, δηλαδή ως πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα, η αξία οχήματος που παραχωρείται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε εργαζόμενο αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς. Δηλαδή με τη νέα αυτή διάταξη εξαιρείται και δεν θεωρείται πλέον φορολογητέα παροχή σε είδος κάθε όχημα που παραχωρείται στον εργαζόμενο αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχει ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, αντί 14.000 ευρώ η οποία ίσχυε προ της τροποποίησης της εν λόγω διάταξης.

β) Η αξία ενός οχήματος που παραχωρήθηκε σε έναν εργαζόμενο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός του φορολογικού έτους, θα υπολογίζεται πλέον με βάση κλίμακα συντελεστών επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, εφόσον η τιμή αυτή υπερβαίνει τα 17.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα ανέρχονται σε:

* 4% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από 0 έως 14.000 ευρώ,

* 20% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 14.001 έως τα 17.000 ευρώ,

* 33% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 17.001 έως τα 20.000 ευρώ,

* 35% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ,

* 37% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ,

* 20% για το τμήμα της ΛΤΠΦ πάνω από τα 30.000 ευρώ.

γ) Αν η συνολική αξία των παροχών σε είδος προς ένα εργαζόμενο υπερβαίνει τα 300 ευρώ, θα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα μόνο το άνω των 300 ευρώ τμήμα της αξίας αυτής και όχι ολόκληρο το ποσό της, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Παύει να θεωρείται παροχή σε είδος η προκαταβολή τριών μισθών.

ε) Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, καθώς παύουν να θεωρούνται πλέον φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι ακόλουθες παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζομένους:

* η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

* η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/χλμ. προς ένα εργαζόμενο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα,

* η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους ανάλογα με την περίπτωση,

* το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη,

* η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, ώστε να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών,

* η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως 300 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner