Παράταση μέτρων για την τηλεργασία

Έως 30 Νοεμβρίου, για «επιτακτικούς λόγους»

Μέχρι 30 Νοεμβρίου παρατείνονται τα μέτρα της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των μισθωτών που μπορούν να εργαστούν από απόσταση και του κυλιόμενου ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, στην Περιφέρεια Αττικής. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και η αύξηση των κρουσμάτων οδηγούν σε δεύτερη παράταση των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου για τον ιδιωτικό τομέα και ειδικά για την Αττική.

Με νέα ΚΥΑ ορίζεται πως «για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού, η υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020».

Η νέα παράταση ισχύει από 1ης Νοεμβρίου, γεγονός που σημαίνει πως οι επιχειρήσεις οφείλουν να προαναγγείλουν εγκαίρως στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», με το γνωστό έντυπο ειδικού σκοπού 4.1 για τη δήλωση της εξ αποστάσεως εργασίας, τους μισθωτούς τους σε τηλεργασία για τον Νοέμβριο. Υπενθυμίζεται πως η υποχρεωτική τηλεργασία εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο σε εργαζόμενους που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση. Το ποσοστιαίο όριο του 40% υπολογίζεται επί του αριθμού των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Για παράδειγμα, σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους. Δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του 40% οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.).

Η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις μισθωτών που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε δουλειά γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στον βαθμό που η εργασία γραφείου μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του 40% προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω, γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Εξαιρούνται τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές.

Κυλιόμενη προσέλευση

Έως το τέλος Νοεμβρίου παρατείνεται και η κυλιόμενη προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία σε 4 κύματα στον ιδιωτικό τομέα. Το ωράριο εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός δίωρου. Για παράδειγμα κι εφόσον σε μια επιχείρηση το 8ωρο ξεκινά στις 8 το πρωί και τελειώνει στις 4 το απόγευμα, οι εργαζόμενοι πιάνουν δουλειά -για παράδειγμα- ως εξής: Το 1/4 στις 8 π.μ., το 1/4 στις 8:30 π.μ., το 1/4 στις 9:00 π.μ. και το 1/4 στις 9:30 π.μ. Η προσαρμογή του ωραρίου δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Στο μεταξύ, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ με τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε εργοδότες που δεν τηρούν τα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα. Ειδικοί επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ειδικοί επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε μεμονωμένα ή μικτά κλιμάκια αναλαμβάνουν την ευθύνη των ελέγχων. Οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε κάθε είδους αναγκαία παρέμβαση, έρευνα, εξέταση και έλεγχο. Κατά τη διαδικασία ελέγχων οι επιθεωρητές:

* Εξετάζουν αν τηρούνται και ελέγχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και τα οριζόμενα εν γένει στοιχεία και έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού και ωρών, γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των εργαζομένων, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

* Συλλέγουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, ώστε να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου, προκειμένου να προβεί η υπηρεσία στις προβλεπόμενες ενέργειες.

* Προβαίνουν σε κάθε άλλου είδους απαραίτητη εξέταση, όπως, για παράδειγμα, συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη και άλλους σημαντικούς συντελεστές (π.χ. τον τεχνικό Ασφάλειας, τον ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων).

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner