Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων

Με την Α.1278/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της κυκλοφορίας, εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19.

Ειδικότερα η ανωτέρω απόφαση αναφέρει:
Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 1206/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται έως και την 31-01-2021.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner