Παρεμβατικό σημείωμα Κ.Πατήρη στο DIAMONDS

Οι φορολογικές εξελίξεις του 2016 υπό το πρίσμα του διεθνούς ανταγωνισμού

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο φορολογικό επίπεδο οδηγούν αναπόσπαστα σε  συνεχείς αλλαγές στις οικονομικές υπηρεσίες κάθε κράτους, για αυστηρότερους ελέγχους και περιορισμό της φοροδιαφυγής  φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Διαπιστώνεται διαρκώς, ότι τα σχέδια δράσης μεγάλων οργανισμών G20 , E.E. και Hνωμένων  Eθνών, αναφέρονται στους τρόπους ελέγχου για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών  (χαρακτηριστικές δράσεις Base erotion, profit shifting – BEPS).
Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με 29%, κατέχοντας την 5η θέση των κρατών της Ε.Ε, με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Πέραν όμως του υψηλού φορολογικού συντελεστή, στις ελληνικές επιχειρήσεις βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου 100%. Σε αυτή την φορολογική διάσταση, καθώς υπάρχει και φόρος παρακράτησης, επί των μερισμάτων 15%, κατά την διανομή και εισφορά αλληλεγγύης από 2,2% έως και 10%, διαμορφώνονται συνθήκες άνισου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, σε σχέση με αυτές της Ε.Ε.,  αλλά και τις τρίτες χώρες.
Ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ 24% είναι επίσης ο 5ος υψηλότερος στην Ε.Ε, όμως το έλλειμμα ΦΠΑ μεταξύ 2000-2011 ανήλθε στο 30% . Το υψηλό ποσοστό ελλείμματος ΦΠΑ, καταδεικνύει την σημαντική απώλεια εσόδων λόγω φοροδιαφυγής και φορoαποφυγής.
Παρόλη την υψηλή φορολόγηση όμως, το κράτος δεν υποστηρίζεται, διότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και οι ΗΠΑ, βρίσκονται σε φθίνουσα σημεία στην καμπύλη Laffer, καθώς οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα φορολογικά έσοδα .
Οι μέγιστοι συντελεστές φορολόγησης φυσικών προσώπων κυμαίνονται από 25% έως 55% για τις χώρες του ΟΟΣΑ και η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο συντελεστή στα χαμηλά εισοδήματα, όταν αντίστοιχα η Αυστρία το 55% το εφαρμόζει στο πάνω από 1 εκ. Γενικά, για τις περισσότερες χώρες των χωρών της Ε.Ε, το αφορολόγητο είναι 20.000€ και ο χαμηλός συντελεστής φορολόγησης το 15%. Επίσης, αναφορικά με την Ελλάδα, η προοδευτικότητα των φόρων είναι περιορισμένη και το μεγάλο φορολογικό βάρος αντιμετωπίζεται από περιορισμένο εύρος εισοδήματος. Η Ελλάδα έχει αφορολόγητο 2 φόρες το επίπεδο φτώχειας, ενώ τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. υπολογίζουν το αφορολόγητο ως προς το όριο φτώχειας.
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τις ελληνικές επιχειρήσεις  σε μια επισφαλή οικονομική κατάσταση, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, σε συνδυασμό με τον περιορισμό και την έλλειψη ρευστότητας.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω, οι εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ως πρόκληση τις δυσκολίες αυτές, μέσω:
1. Taxation planning και ανάλυση όλων των νομοθεσιών που μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική επιχείρηση, όπως π.χ ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, Ν.4469/2017
2. Προσαρμογή και ανάπτυξη  των οικονομικών διευθύνσεων των εταιρειών για εγρήγορση και εκμάθηση των σύγχρονων πολιτικών ελέγχου.
3. Συνεχή follow up και συνεχή κατάρτιση των στελεχών των επιχειρήσεων σχετικά με τα παραπάνω θέματα .

Δείτε την δημοσίευση εδώ  

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner