Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021

Με το Αριθμ. Πρωτ.: 338446/17-12-2020 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται Αναλυτικοί Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021, προς ενημέρωση των εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α..

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021

(εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1/2/20211/3/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ1/3/202131/3/2021
ΜΑΡΤΙΟΣ1/4/20214/5/2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1/5/202131/5/2021
ΜΑΙΟΣ1/6/202130/6/2021
ΙΟΥΝΙΟΣ1/7/20212/8/2021
ΙΟΥΛΙΟΣ1/8/202131/8/2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1/9/202130/9/2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ1/10/20211/11/2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1/11/202130/11/2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ1/12/202131/12/2021
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1/1/202231/1/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ ΒΑΘΜΟΥ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021

ΜΗΝΑΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1/3/202131/3/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ1/4/202104/05/2021
ΜΑΡΤΙΟΣ1/5/202131/05/2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1/6/202130/6/2021
ΜΑΙΟΣ1/7/20212/8/2021
ΙΟΥΝΙΟΣ1/8/202131/8/2021
ΙΟΥΛΙΟΣ1/9/202130/9/2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1/10/20211/11/2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ1/11/202130/11/2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1/12/202131/12/2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ1/1/202231/1/2022
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ1/2/202228/2/2022

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr).

Β. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 10/2020 και Γ.Ε. 248964/8-10-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Γ.Διευκρινίζεται ότι, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε. κ.λ.π. οι οποίοι για το προσωπικό που απασχολούν υποβάλλουν Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων στις προθεσμίες που αναγράφονται στον Πίνακα Α’, εφόσον απασχολούν παράλληλα και προσωπικό υπαγόμενο στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. δημοσίους υπαλλήλους αποσπασμένους κλπ.), θα υποβάλλουν Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις ίδιες ημερομηνίεςτου Πίνακα Α΄.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner