Στις τράπεζες οι αποφάσεις αναστολών πληρωμής δανείων

Ανά περίπτωση πλέον οι ρυθμίσεις λόγω Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) καταργεί σταδιακά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα νομοθετικά και μη νομοθετικά μορατόριουμ αποπληρωμής δανείων. Άκαιρα, η ΕΒΑ επιχειρεί να εφαρμόσει το δόγμα «κατά περίπτωση» σε ό,τι αφορά τα μορατόριουμ των δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες δεν θα εξετάζουν συνολικά τους πληγέντες -ιδιώτες και επιχειρήσεις- από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά.

Τι σημαίνει αυτό; Όσοι έλαβαν ή θα λάβουν επέκταση για τα μορατόριουμ των δανείων τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή για όσους τα μορατόριουμ εφαρμόζονται για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό, έχει καλώς. Για τα υπόλοιπα δάνεια για τα οποία θα υπάρξει αίτηση επέκτασης των μορατόριουμ, αυτά θα εξετάζονται ένα προς ένα και βέβαια θα είναι οι τράπεζες που θα έχουν την ευθύνη της απόφασης να θέσουν δάνεια σε αναστολή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι δύο μεταβλητές

Οι τράπεζες θα έχουν να σταθμίσουν δύο μεταβλητές:

* Πρέπει το δάνειο αυτό να τεθεί σε μορατόριουμ, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε κλάδο που επηρεάζεται από την πανδημία, αλλά η επιχείρηση έχει προοπτική ανάκαμψης;

* Εάν το δάνειο δεν τεθεί σε μορατόριουμ, θα οδηγηθεί άμεσα σε «κόκκινο» δάνειο και επομένως θα επιβαρύνει το μέγεθος των NPEs των τραπεζών;

H ΕΒΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την πανδημία και εξετάζοντας την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα θα αποσύρει σταδιακά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα μορατόριουμ πληρωμών, νομοθετικά και μη νομοθετικά, σύμφωνα με την προθεσμία που υπήρχε για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η EBA.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που είχαν δημοσιοποιηθεί στις αρχικές φάσεις της πανδημίας παρείχαν την αναγκαία ευελιξία, αλλά και την απαραίτητη βεβαιότητα για το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς ένας μεγάλος αριθμός δράσεων ελήφθη από τις τράπεζες προκειμένου να στηρίξουν τους πελάτες τους όταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα σπάνια μέτρα του lockdown.

Η συνεχιζόμενη ικανότητα των τραπεζών να παρέχουν δανεισμό έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ΕΒΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση όσο θα χρειάζεται. Τα μορατόριουμ πληρωμών αποδείχθηκαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων, σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.Σύμφωνα με την ειδοποίηση για τα μορατόριουμ γενικών πληρωμών που έχει λάβει η ΕΒΑ, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών συμμετείχε σε αυτά τα σχήματα. Ωστόσο, ανάλογα με τη διάρκεια των παρατάσεων στις πληρωμές, οι οποίες παρατάσεις στην Ευρώπη είχαν μέση διάρκεια από 6 έως 12 μήνες, τα μορατόριουμ πληρωμών θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ βοήθησαν τις τράπεζες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων από πελάτες που ήθελαν να συμμετάσχουν σε τέτοια σχήματα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΒΑ δεν θεωρεί επαρκή σε αυτό το στάδιο την περαιτέρω επέκταση αυτού του εξαιρετικού μέτρου. Είναι ευκαιρία για την επιστροφή στην πρακτική, όπου οποιαδήποτε αναδιάρθρωση δανείου θα πρέπει να ακολουθήσει την κατά περίπτωση προσέγγιση.

Από τις 30/9 και μετά

Η ρυθμιστική μεταχείριση, η οποία χαράχτηκε από τις κατευθυντήριες γραμμές, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα μορατόριουμ όσων εισήλθαν σε αυτά πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 και έτσι αποφεύγονται οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να υπάρξουν από τον αποχαρακτηρισμό υφιστάμενων δανείων. Οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τους πελάτες τους με παρατεταμένα μορατόριουμ πληρωμών και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτά τα δάνεια θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται με την κατά περίπτωση εξέταση και σύμφωνα με το σύνηθες πλαίσιο το οποίο ισχύει.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα δάνεια σε επίπεδο μορατόριουμ κινούνται στο 15% του χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, στο 20% σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, στο 15% σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, ενώ στο 21% ανέρχεται το ποσοστό των μορατόριουμ της Eurobank.

Αποδοχή «πράσινων» ομολόγων από την ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 το φάσμα των ομολόγων που είναι επιλέξιμα ως ενέχυρα καθώς και για αγορά στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της, με την αποδοχή και ομολόγων που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους. Ειδικότερα, η ΕΚΤ αποφάσισε ότι θα δέχεται ομόλογα με διάρθρωση κουπονιών, η οποία σχετίζεται με την επιδίωξη ενός ή περισσότερων περιβαλλοντικών στόχων που περιγράφονται στον κανονισμό ταξινόμησης της Ε.Ε. και/ή με έναν ή περισσότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ σχετικούς με την κλιματική αλλαγή ή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner