Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% έως τις 31 Οκτωβρίου στην Αττική

Τι προβλέπεται για τις άδειες ειδικού σκοπού σε γονείς λόγω κλειστών σχολείων

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου παρατείνονται τα μέτρα της υποχρεωτικής τηλεργασίας και του κλιμακωτού ωραρίου στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ στο προσκήνιο επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς και για περιπτώσεις που σχολεία ή σχολικά τμήματα κλείνουν λόγω κορονοϊού. Καθώς η πανδημία στην πρωτεύουσα φουντώνει και τα κρούσματα αυξάνονται, τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα ως έκτακτα και προσωρινά παρατείνονται, ενώ άλλα μέτρα που χαρακτήρισαν την περίοδο της απόλυτης καραντίνας την περασμένη άνοιξη επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εργασίας, το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των μισθωτών που μπορούν να εργαστούν από απόσταση παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου. Το μέτρο θεσμοθετήθηκε στα τέλη του Σεπτέμβρη, αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια Αττικής και ισχύει έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σήμερα, Παρασκευή, πρέπει να αναμένεται η ΚΥΑ που θα παρατείνει την ισχύ του μέτρου από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Το σύστημα της υποχρεωτικής τηλεργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο στις περιπτώσεις που η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό. Εξαιρούνται τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές.

Αποσυμφόρηση ΜΜΜ

Για τον σκοπό της διάταξης, που είναι η αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χώρων εργασίας, κατά τον υπολογισμό του 40% λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.ά.). Η υποχρεωτική τηλεργασία εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στον βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» υποβλήθηκαν 19.488 δηλώσεις τηλεργασίας, από 13.824 εργοδότες της Περιφέρειας Αττικής, για 182.236 εργαζόμενους. Χαρακτηριστικό είναι πως πριν από την υποχρέωση και ειδικότερο το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, σε τηλεργασία είχαν τεθεί μόνο 50.477 εργαζόμενοι στην Αττική.

Υπενθυμίζεται πως όσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της προαναγγελίας κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κρούσμα σε σχολείο

Παράλληλα, όπως εξειδικεύει χθεσινή εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σε περίπτωση που ολόκληρο σχολείο ή μόνο ένα σχολικό τμήμα κλείσει λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού Covid-19, οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της άδειας προληπτικής καραντίνας, ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής. Στη βεβαίωση αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του σχολείου, εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ’ οίκον παραμονή. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν δύο εναλλακτικές:

1. Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο εργαζόμενος γονέας απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον ΕΟΔΥ, τότε ο εργαζόμενος απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του κάνοντας χρήση της άδειας προληπτικής καραντίνας που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα. Με απόφαση του εργοδότη μπορεί να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για το διάστημα που μένει στο σπίτι. Εφόσον δεν είναι εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε, μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του, ο εργαζόμενος αναπληρώνει το 50% των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής του κατ’ οίκον, με υπερεργασία πέραν του συμβατικού του ωραρίου, με 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες.

2. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των παιδιών για κατ’ οίκον παραμονή, τότε για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας του σχολείου συστήνεται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής μονάδας ή μονάδας φροντίδας του παιδιού.

Ωστόσο, προκειμένου για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ή μονάδας φροντίδας του παιδιού για την αναστολή της λειτουργίας της συνολικά ή τμήματος αυτής, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος Covid-19, θα πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της, το όνομα του παιδιού το οποίο αφορά αυτή και τα ονόματα των γονέων του. Η βεβαίωση αυτή τηρείται στον χώρο εργασίας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση νόσησης των παιδιών από τον κορονοϊό Covid-19, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές κατά τα 2/3 από τον εργοδότη και κατά το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Παράταση και στο κυλιόμενο ωράριο

Μαζί με το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας, παρατείνεται έως το τέλος Οκτωβρίου και το κυλιόμενο ωράριο στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, το κυλιόμενο ωράριο αφορά την προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία σε 4 κύματα, καθώς το ωράριο εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι μισθωτοί να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

Μέχρι 31/12 αναστολή σε άτομα υψηλού κινδύνου

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 μπορούν να μπουν σε αναστολή οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που κατηγοριοποιήθηκαν ως «άτομα υψηλού κινδύνου», εφόσον δεν είναι εφικτή για τη θέση εργασίας τους η εξ αποστάσεως απασχόληση ή η δουλειά back office εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Το νέο πλαίσιο για τις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα ισχύει αναδρομικά από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Πριν από την αναστολή προηγείται η τηλεργασία, την οποία αιτείται ο εργαζόμενος που ανήκει στις ομάδες υψηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου με τηλεφώνημα, email ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δεχτεί «εφόσον τα καθήκοντα του εργαζόμενου δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως». Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό για την πάθησή του. Εφόσον η τηλεργασία δεν είναι εφικτή για τη συγκεκριμένη θέση απασχόλησης, ακολουθεί η δουλειά back office. Ο εργοδότης, δηλαδή, υποχρεούται να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα υψηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με το κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο λόγο.

Όταν εξαντληθούν αυτές οι διαδικασίες και δεν υπάρχει λύση ακολουθεί η αναστολή, η οποία όμως αφορά μόνο τα άτομα υψηλού κινδύνου. Αυτή είναι και η βασική διαφοροποίηση ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες υψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου δικαιούνται να τεθούν σε αναστολή, ενώ οι μισθωτοί που ανήκουν στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και δεν δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner