Χιλιάδες ιδιοκτήτες χωρίς αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια

Πλήθος «παρενεργειών», καθώς ασήμαντοι τυπικοί λόγοι παρεισέφρησαν στις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Ισχυρό σοκ εξακολουθούν να υφίστανται χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι ενώ αναγκάστηκαν να δεχθούν «κούρεμα» 40% στα μηνιαία ενοίκια που λαμβάνουν από τους πληττόμενους λόγω κορονοϊού επιχειρηματίες ή μισθωτούς ενοικιαστές τους, δεν είδαν να πιστώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται είτε με τη μορφή εκπτώσεων φόρου -αν πρόκειται για μειώσεις μισθωμάτων των μηνών της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020- είτε με τη μορφή άμεσων καταβλητέων ποσών -αν πρόκειται για μειώσεις μισθωμάτων του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2020.

Προχθές, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, που πραγματοποιήθηκε η καταβολή των πρώτων άμεσων αποζημιώσεων σε 137.049 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι αναγκάστηκαν να εισπράξουν τα ποσά των ενοικίων του μηνός Νοεμβρίου 2020 μειωμένα κατά 40%, σημειώθηκαν επίσης «παρενέργειες».

Συγκεκριμένα, ορισμένοι ιδιοκτήτες διαπίστωσαν ότι τα ποσά των αποζημιώσεων που έλαβαν δεν αντιστοιχούσαν στο 50% του απωλεσθέντος 40% του μισθώματος, δηλαδή στο 20% του συνολικού μισθώματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερα, περιορισμένα ακόμη και στο ήμισυ των ποσών που έπρεπε να είχαν λάβει.

«Τυπικοί» λόγοι

Επαρκής εξήγηση για το φαινόμενο αυτό δεν κατέστη δυνατό να δοθεί αρμοδίως μέχρι χθες, όμως η πιο πιθανή αιτία για την οποία συνέβη αυτό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν συμφωνηθεί και δηλωθεί, στις δηλώσεις μισθώσεων, ημερομηνίες είσπραξης των κανονικών μισθωμάτων από τους ενοικιαστές στο μέσο κάθε μήνα.

Π.χ. αντί για την 1η εκάστου μηνός είχε δηλωθεί η 15η ως ημέρα είσπραξης του ενοικίου, οπότε το σύστημα TAXISnet, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων Covid, φαίνεται ότι έλαβε υπόψη ως βάση υπολογισμού της εισοδηματικής απώλειας και της καταβλητέας αποζημίωσης όχι το μηνιαίο ποσό του ενοικίου αλλά το ήμισυ του ποσού αυτού, με αποτέλεσμα και η αποζημίωση να προκύψει αντιστοίχως μισή!

Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις άλλες που είχε αποκαλύψει η «Ν» και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ειδικότερα, περισσότεροι από 50.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να δεχθούν μείωση των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40% την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 έχουν χάσει τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, για ασήμαντες αιτίες τυπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από τις διασταυρώσεις που διενήργησε η ΑΑΔΕ προέκυψαν:

* Πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά του κανονικού ενοικίου, τα οποία αναγράφονταν στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων που αναγράφονταν στις δηλώσεις Covid διέφεραν ελάχιστα κατά μικροποσά, που ήταν όμως αρκετά για να προκαλέσουν ασυμφωνία κατά τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσουν εντέλει στη μη εκκαθάριση των δηλώσεων Covid. Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ κι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021 να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις Covid για να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, έστω και εκ των υστέρων.

* Χιλιάδες ήταν επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες οι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει τα μειωμένα ενοίκια στις δηλώσεις Covid προβαίνοντας σε αναγκαστικές στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων, οι οποίες όμως είχαν ως συνέπεια τα ποσά που προέκυπταν μετά τις στρογγυλοποιήσεις να εμφανίζονται μειωμένα, σε σύγκριση με τα κανονικά ενοίκια, όχι ακριβώς κατά 40%, όπως έπρεπε, αλλά κατά ποσοστά 39,99% ή 39,98% κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αυτόματα στην απόρριψη των δηλώσεων Covid.

Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες που έχασαν τις αποζημιώσεις των εκπτώσεων φόρου δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι για να τις κατοχυρώσουν, έστω και εκ των υστέρων. Κι αυτό διότι δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς που έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ για διόρθωση των υποβληθεισών δηλώσεων Covid και ως εκ τούτου δεν τους επιτρέπεται πλέον να υποβάλουν τροποποιητικές-διορθωτικές δηλώσεις Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο 2020, επειδή οι σχετικές προθεσμίες έχουν λήξει προ πολλού.

Διασταυρώσεις

Ακόμη από τις διασταυρώσεις που διενήργησε η ΑΑΔΕ στις δηλώσεις των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών είχαν προκύψει οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

Οι ενοικιαστές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

Υποβλήθηκαν δηλώσεις για ακίνητα για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση της μίσθωσης.

Ενοικιαστές, ενώ ήταν νομικά πρόσωπα, ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες.

Οι ενοικιαστές δεν ήταν επιχειρηματίες ή μισθωτοί και πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει ήδη το υπουργείο Οικονομικών, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, που έχουν μισθωμένα τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων και υποχρεώθηκαν να παραμείνουν κλειστές έως και τις 15 Ιανουαρίου, με κρατική εντολή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα βιβλιοπωλεία, τα οποία επίσης υποχρεώθηκαν να μη λειτουργήσουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητά τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα λάβουν από τον κρατικό προϋπολογισμό αποζημίωση ίση με το 80% του συμφωνημένου μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες από αυτές που έχουν σήμερα. Επιπλέον, στα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί αποζημίωση από το κράτος ίση με το 60% του μηνιαίου μισθώματος τόσο για τον μήνα Ιανουάριο όσο και για τον μήνα Φεβρουάριο.

Το μέτρο αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Με βάση τα παραπάνω ανακοινωθέντα, ιδιοκτήτης που είναι φυσικό πρόσωπο και έχει συμφωνήσει με επιχειρηματία μισθωτή να λαμβάνει κάθε μήνα ενοίκιο ύψους 2.000 ευρώ, θα λάβει -για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 -αποζημίωση συνολικού ύψους 3.200 ευρώ από το κράτος (1.600 ευρώ για τον Ιανουάριο και 1.600 ευρώ για τον Φεβρουάριο) εάν η επιχείρηση του μισθωτή έχει παραμείνει κλειστή με κρατική εντολή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner