Παράταση Προθεσμιών Διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας, θέλουμε να αναφερθούμε στη σημαντική απόφαση παράτασης ημερομηνιών σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4825/2021, η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Ν. 4548/2018 (άρ. 119), Ν. 4072/2012 (άρ. 69), Ν. 3190/1955 (αρ.10) για το έτος 2021, παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.
Ανάλογη παράταση δίνεται και στην υποβολή των πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.


Επισυνάπτουμε εδώ το ΦΕΚ 157/4.9.2021 .

 Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner